Moet je betalen als je te veel belt met je bedrijfs-GSM?

Als je werkgever je een smartphone ter beschikking stelt, mag je niet overdrijven met de privé-gesprekken die je ermee doet. Doe je dat toch, dan riskeer je de rekening voorgeschoteld te krijgen. Dat blijkt uit een arrest van het arbeidshof in Gent.

Wat was er gebeurd?

Een werknemer kreeg van zijn werkgever de beschikking over een GSM. Er werden geen specifieke afspraken gemaakt over het privégebruik daarvan. De werknemer vond het nodig om zeer geregeld naar astrolijnen te bellen. De kosten van deze gesprekken liepen de spuigaten uit en gingen zelfs tot 90 euro per dag.

De werkgever confronteerde de werknemer met deze hoge kosten, dit evenwel zonder succes. De werknemer stak zelfs nog een tandje bij en ging nog meer naar betaallijnen bellen. De werkgever vroeg uiteindelijk dan ook dat de werknemer de kosten van de gesprekken terugbetaalde.

Wat besliste de rechter?

Het arbeidshof volgde de werkgever in zijn redenering. Het oordeelde vooreerst dat de werkgever de telefoonrekening wel degelijk mocht nakijken en dat dit geen schending uitmaakte van het recht op privacy van de werknemer. Bovendien meende de rechter dat er sprake was van een zware fout van de werknemer. De werknemer bezondigde zich volgens het arbeidshof namelijk aan een zwaar misbruik dat zelfs dicht bij diefstal ligt. De werknemer moest dan ook de kosten van het GSM-gebruik aan de werkgever vergoeden.

Wat te onthouden?

Als je als werknemer misbruik maakt van zaken die je werkgever je ter beschikking stelt (zoals een wagen, een bedrijfs-GSM en diens meer) kan je werkgever je daarvoor aansprakelijk stellen. Hij zal moeten aantonen dat er in jouwen hoofde sprake was van opzet, een zware fout of een herhaalde lichte fout.

Overdrijf je echt met het voeren van privégesprekken met een bedrijfs-GSM, dan riskeer je hiervoor aansprakelijk te worden gesteld en zo’n vergoeding te moeten betalen.

Arbeidshof Gent, 12 mei 2014, Juridat

Jan Roodhooft, advocaat