Mag je onbeperkt bellen met de smartphone van je werkgever?

Je werkgever stelt je een smartphone ter beschikking waarmee je ook ‘privé’ mag bellen. Zijn er in dat geval grenzen aan het gebruik dat je privé van het toestel mag maken? Wat riskeer je als je ‘overdrijft’?

Je werkgever geeft de grenzen aan

Als je de smartphone van het werk ook mag gebruiken om daar privégesprekken mee te doen, is het vooreerst mogelijk dat je werkgever daar bepaalde grenzen aan stelt. Zo kan hij je bijvoorbeeld een limiet opleggen waarvoor je maandelijks kan bellen. Ga je boven deze limiet dan moet je het bedrag van de overschrijding zelf betalen.

Geen grenzen

Geeft je werkgever geen grenzen aan, dan mag je in principe je smartphone van het werk onbeperkt gebruiken om daarmee voor privédoeleinden te bellen. Toch is ook dan niet alles toegelaten. Je moet nu eenmaal ook in dit geval de redelijkheid laten zegevieren en niet ‘overdrijven’. Zo is in de rechtspraak bijvoorbeeld het geval bekend van een werknemer die het nodig vond om op kosten van zijn werkgever op zeer geregelde basis naar betaallijnen te bellen waarbij er dagen waren waar die tot 90 euro verbruik via de smartphone liet noteren.

Schadevergoeding

Overdrijf je toch dan zou je werkgever je eventueel alsnog de rekening kunnen voorschotelen. Je werkgever zou dan kunnen zeggen dat er in jouwen hoofde sprake was van opzet, een zware fout of een herhaalde lichte fout. In extreme gevallen waarin je echt overduidelijk misbruik maakt van de telefoon zijn zelfs nog andere sancties mogelijk (waarbij zelfs een ontslag om een dringende reden in aanmerking zou kunnen komen).

Voordeel in natura

Het privégebruik van een smartphone wordt aanzien als een voordeel van alle aard waarop socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn. Men gaat daarbij uit van een forfaitair bedrag. Voor het toestel wordt daarbij een bedrag van 36 euro per jaar in aanmerking genomen terwijl het telefoonabonnement op 48 euro per jaar wordt gewaardeerd en mobiele data op 60 euro op jaarbasis. Wat de fiscale gevolgen zijn van het werken met een split bill lees je hier.

Jan Roodhooft, advocaat