Mag je je gsm-nummer behouden als je arbeidsovereenkomst eindigt?

Je werkgever stelt je een gsm ter beschikking die je ook voor privégesprekken mag gebruiken. Mag je in dat geval het gsm-nummer behouden als er een einde komt aan je arbeidsovereenkomst?

Als je als werknemer je professionele gsm ook privé mag gebruiken, bellen je familie, vrienden en kennissen je wellicht op dat nummer. Het is dan ook ‘handig’ dat je dit nummer kan behouden als je elders aan de slag gaat. Zo niet zal je iedereen moeten verwittigen van je nieuw telefoonnummer als je nog bereikbaar wil zijn. Maar heb je het recht om het nummer ‘over te nemen’.

Maak afspraken

Je kan bij het begin van je arbeidsovereenkomst (of bijvoorbeeld op het moment dat de gsm te jouwer beschikking gesteld wordt) perfect afspreken met je werkgever wat er op het einde van de tewerkstelling met het telefoonnummer gebeurt. Zo’n afspraken zijn perfect geldig. Zo kan je bijvoorbeeld overeenkomen dat je het gsm-nummer op dat moment mag behouden. Er kan daarnaast bijvoorbeeld ook een regeling worden opgenomen in de policy rond gsm’s en smartphones als die in het bedrijf bestaat.

Geen afspraken en dan?

Als je geen voorafgaande afspraken maakte, dan wordt in principe nagekeken op wiens naam het abonnement geregistreerd is. Als het abonnement op jouw naam staat (als werknemer) dan kan je het telefoonnummer na je ontslag behouden.

Staat het telefoonnummer integendeel geregistreerd op naam van je werkgever dan kan die beslissen wat er met het telefoonnummer gebeurt. Hij kan het dan aan jou overdragen of het integendeel willen behouden (bijvoorbeeld omdat je bij een concurrent wil gaan werken en hij wil vermijden dat zijn klanten je op dat nummer kunnen blijven bellen). Wil je werkgever het nummer niet aan jou overdragen dan kan je daar dus niets tegen beginnen.

Zet de afspraken op papier

Als je werkgever uiteindelijk toch akkoord gaat dat je het telefoonnummer dat op zijn naam staat, overneemt, dan is het belangrijk de afspraken daarover op papier te zetten. De provider zal allicht vragen dat je een overdrachtsdocument voorlegt.

Jan Roodhooft, advocaat