Kan je werkgever een waarborg vragen voor je gsm?

Je werkgever stelt je een smartphone of computer ter beschikking. Hij vraagt dat je daar een waarborg voor betaalt. Maar kan hij dat wel? Wat zijn je precieze rechten en plichten?

Op het moment dat je werkgever je allerhande werkmateriaal ter hand stelt, vraagt hij misschien wel dat je hem daarvoor een waarborg betaalt. Je krijgt die volgens hem terug als je op het einde van je tewerkstelling de materialen aan hem teruggeeft. Zo wil hij vermijden dat zaken gestolen worden, goederen verloren raken, enzovoort.

Het kan niet zomaar

De wet laat aan werkgevers niet zomaar toe om een waarborg te vragen aan werknemers. Het kan in principe namelijk alleen als de omvang van de ‘goederen’ die aan jou als werknemer toevertrouwd worden minstens gelijk is aan één maand loon en als de waarborg in bewaring wordt gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas. Bovendien kan het ook alleen voor welbepaalde functies (zoals handelsvertegenwoordigers en filiaalhouders).

Dat betekent dan ook dat je werkgever je bijvoorbeeld niet mag vragen dat je 500 euro waarborg geeft voor de smartphone die hij je ter beschikking stelt. Is er een specifieke cao gesloten in het bedrijf waar je werkt, dan kan er wel binnen bepaalde grenzen van deze regels worden afgeweken.

Je hebt al betaald

Heb je al een waarborgsom betaald terwijl je werkgever die eigenlijk niet mocht vragen, dan kan je die van je werkgever terugvragen. Je kan dat al doen terwijl je arbeidsovereenkomst nog loopt.

En een ontvangstbewijs?

Wat je werkgever je integendeel wel kan vragen is dat je een ontvangstbewijs ondertekent dat je bepaalde zaken in ontvangst nam. Op die manier zorgt hij ervoor dat hij over een bewijs beschikt van de afgifte van bepaalde goederen als er daarover later discussie zou rijzen. Met het tekenen van zo’n verklaring is er op zich ook geen probleem. Als er in de verklaring staat dat je bevestigt de goederen in goede staat te hebben ontvangen is het wel belangrijk na te kijken of dat inderdaad het geval is.

Jan Roodhooft, advocaat