Zo kan je je groepsverzekering nu al gebruiken voor de aankoop van een huis

Je hebt een groepsverzekering op het werk. Je moet in principe nog heel wat jaren wachten vooraleer je daar een uitkering uit ontvangt. Maar wist je dat je je nog lopende groepsverzekering wel eens kan gebruiken om de aankoop van een onroerend goed te financieren?

Je denkt eraan om je woning te verbouwen, een tweede verblijf te kopen of te investeren in een appartement dat je wil verhuren. Je kan dan een lening aangaan bij een bank. Een alternatief kan er echter in bestaan een financiering te regelen op basis van je groepsverzekering die nog loopt. Hoe kan je te werk gaan?

Een voorschot vragen

Vooreerst kan je aan je verzekeraar een voorschot vragen op de reserves die in het kader van de groepsverzekering al werden opgebouwd. Het bedrag dat je op die manier kan opnemen, verschilt van maatschappij tot maatschappij (het gaat om een percentage op de al opgebouwde reserve). Op het einde van de rit zal de verzekeraar het voorschot dat je kreeg afhouden van het bedrag waarop je normalerwijze recht hebt. Vaak heb je ook de keuze om op het opgenomen voorschot al dan niet intresten te betalen. Als je dat doet, dan loopt je reserve verder op. Kijk ook na of je nog een winstdeelname krijgt als je een voorschot opvraagt.

In pand geven

Een andere mogelijkheid bestaat erin om een lening aan te gaan bij een bank en je groepsverzekering daar in pand te geven. Je kan op die manier vermijden dat je bankier om een andere waarborg vraagt. Als je een groepsverzekering in pand geeft kan je bijvoorbeeld ook vermijden dat je een schuld-saldoverzekering moet afsluiten.

Een lening met wedersamenstelling

Een derde denkpiste bestaat erin om een zogenaamde lening met wedersamenstelling af te sluiten. In dat geval betaal je het kapitaal bij het einde van het krediet ineens terug. Je betaalt aan de bank tijdens de looptijd van het krediet enkel intresten.

Door de einddatum van het krediet te laten samenvallen met de datum dat je groepsverzekering wordt uitbetaald kan je ervoor zorgen dat je op dat moment over voldoende fondsen beschikt voor de terugbetaling.

Jan Roodhooft, advocaat