Zo kan je je groepsverzekering gebruiken om een huis te kopen

Heel wat werknemers hebben een groepsverzekering op het werk. Maar wist je dat je die groepsverzekering ook als ze nog niet werd uitgekeerd wel eens kan gebruiken om gemakkelijker de aankoop van een woning te financieren?

Als je al een aantal jaren aan de slag bent en je hebt een groepsverzekering op het werk, dan kan daarin al een mooi spaarpotje zijn opgebouwd. Er bestaan dan verschillende manieren om dat spaarpotje alvast te gebruiken om gemakkelijker een onroerend goed te kunnen aankopen.

Voorschot vragen

Je kan vooreerst aan de verzekeraar vragen om een voorschot op te mogen nemen op het reeds opgebouwde bedrag van je groepsverzekering (dat noemt men de reserve).  Weet wel dat het voorschot beperkt zal zijn tot een percentage (bijvoorbeeld 70 %) van de reserve in kwestie.  Op het opgenomen voorschot zal je ook een intrest moeten betalen. Die moet je bijvoorbeeld jaarlijks of integraal bij de uitbetaling op einddatum van de groepsverzekering betalen. Vergelijk deze intrest met wat een lening bij de bank je zou kosten, zodat je niet te veel betaalt. Kijk ook na of je het gegarandeerde rendement én de winstdeelname op de premiestortingen niet verliest.

Kijk wel na in het reglement van je groepsverzekering of de mogelijkheid om een voorschot op te nemen daarin aangegeven wordt.  Is dat niet het geval, dan kan je het niet zomaar vragen.

Als waarborg geven

Je kan je groepsverzekering ook als (bijkomende) waarborg geven aan een bank waar je een krediet aanvraagt. Daardoor kan je wel eens vermijden dat je nog een schuldsaldoverzekering dient af te sluiten met de daarbijhorende kosten.  Je vermijdt op die manier meteen ook dat je een medisch onderzoek dient te ondergaan om de schuldsaldoverzekering te kunnen krijgen.

Bulletkrediet  

Je zou er verder aan kunnen denken om bij de bank een zogenaamd bulletkrediet aan te gaan.  Bij een dergelijk krediet betaal je enkel intresten af en doe je geen kapitaalsaflossingen. Op de eindvervaldag wordt het kapitaal in één keer afgelost. Dat kan je dan doen met de uitkering van de groepsverzekering. Hou er wel rekening mee dat als je je werk verliest of als je elders aan de slag gaat en je daar geen groepsverzekering meer hebt de terugbetaling mogelijk op een andere wijze dan via de groepsverzekering zal moeten gebeuren.

Jan Roodhooft, advocaat