Waarom je ex (soms) meedeelt in je groepsverzekering

Heel wat werknemers hebben een groepsverzekering op het werk. Maar wist je dat je soms een deel daarvan moet afstaan aan je ex als je uit de echt scheidt? Met welke spelregels moet je daarbij rekening houden?

Scheiding van goederen

Om te weten of je ex meedeelt in je groepsverzekering is het van belang na te zien onder welke huwelijksovereenkomst je getrouwd bent. Ben je gehuwd onder een stelsel van zuivere scheiding van goederen dan hoef je je geen zorgen te maken. Je ex-echtgeno(o)t(e) deelt dan in de regel niet mee in wat je tijdens het huwelijk opbouwde in je groepsverzekering.

Wettelijk stelsel

Ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan is een andere regeling van toepassing. Je ex-echtgeno(o)t(e) kan in dat geval wel aanspraak maken op de helft van wat er tijdens het huwelijk in de groepsverzekering werd opgebouwd. Zeker als je geruime tijd gehuwd was, riskeer je dus op die manier een flink bedrag van je groepsverzekering kwijt te zijn.

Samenwoners

Woonde je samen (feitelijk of wettelijk) zonder gehuwd te zijn, dan hoef je je al evenmin zorgen te maken. Ook dan kan je ex-partner geen aanspraak maken op wat er binnen je groepsverzekering werd opgebouwd tijdens de periode dat je samenwoonde.

Hoe verrekenen?

Als je ex aanspraak kan maken op een deel van je groepsverzekering dan kan je deze daar eerst direct voor vergoeden (bij de echtscheiding). Je kan dat bijvoorbeeld doen door je ex in ruil bepaalde andere gemeenschappelijke vermogensbestanddelen te geven. In dat geval heb je goede argumenten om te zeggen dat de bedragen (belastingen en andere vergoedingen) die je bij een vervroegde afkoop zou moeten betalen in mindering moeten worden gebracht op de vergoeding.

Een alternatief bestaat erin te zeggen dat je ex enkel een vordering krijgt die deze dan te gelde kan maken op het moment dat je zelf je groepsverzekering uitbetaald krijgt.

Jan Roodhooft, advocaat