Kan je werkgever beslissen om te ‘stoppen’ met je groepsverzekering?

In het bedrijf waar je werkt heb je een groepsverzekering. Je werkgever laat je nu weten dat hij vanaf volgend jaar (bijvoorbeeld door mindere bedrijfsresultaten) daar geen stortingen meer in zal doen. Moet je dat dan zo maar aanvaarden?

Loon

Als je op je werk een groepsverzekering hebt dan is dat een deel van je loon dat je met je werkgever overeenkwam, ook al wordt de groepsverzekering pas later uitbetaald. Je loon is bovendien wat men noemt een essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst. Dat betekent meteen ook dat het niet zomaar kan worden gewijzigd.

Onderling akkoord

Ben je het ermee eens dat je werkgever geen bijkomende stortingen doet voor je groepsverzekering, dan is er geen probleem. In dat geval kan je werkgever de stortingen stopzetten. Je kan daarmee akkoord gaan omdat je bijvoorbeeld een ander loonvoordeel in de plaats krijgt. Bij een discussie zal je werkgever wel moeten kunnen bewijzen dat je met deze wijziging akkoord ging. Dat bewijs zou je werkgever bijvoorbeeld kunnen leveren doordat het op papier werd gezet.

Eenzijdig wijzigen?

Je werkgever kan daarentegen de groepsverzekering niet zo maar eenzijdig stopzetten of de betaling ervan schorsen. Het gaat nu eenmaal over een aspect van je loon wat een essentieel bestanddeel is van je arbeidsovereenkomst. Doet je werkgever dat toch dan is er sprake van een verboden eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. Dat geldt zelfs als je werkgever in je arbeidsovereenkomst of in het pensioenreglement zich de mogelijkheid voorbehield de betaling van de premies stop te zetten.

Wat kan je doen?

Zet je werkgever de betaling toch stop dan kan je eisen dat hij dat rechtzet en alsnog de nodige stortingen doet in de groepsverzekering. Mogelijk kan je ook inroepen dat je werkgever je daarmee impliciet ontsloeg en een verbrekingsvergoeding van hem vragen. Doe dat echter niet zonder eerst professioneel advies te hebben ingewonnen.

Jan Roodhooft, advocaat