Dit riskeer je als de groepsverzekeraar je niet kan uitbetalen

Je las misschien in de krant dat de kans bestaat dat zowat twee derde van de groepsverzekeringen die een vast bedrag vooropstellen bij pensionering niet volledig zouden kunnen worden uitbetaald. Maar loop je als werknemer die begunstigde is van een groepsverzekering op dat vlak een risico?

Waarover gaat het?

Het FSMA heeft een onderzoek gedaan bij een aantal verzekeraars die groepsverzekeringen beheren met vaste prestaties. Het gaat daarbij om een groepsverzekering waarin men je als werknemer een vast bedrag belooft bij je pensionering.

Om dat bedrag te kunnen halen moet de verzekeraar echter een voldoende rendement kunnen realiseren. En daar durft het schoentje in deze tijden wel eens te wringen. Veilige beleggingen brengen nu eenmaal nauwelijks iets op. Men stelde dan ook vast dat bij zowat twee derde van deze polissen het risico kan bestaan dat het beloofde bedrag door de verzekeraar niet kan worden uitbetaald op de einddatum van de verzekering.

Moet je je zorgen maken?

Toch betekent dit niet dat jij ook effectief in die situatie zal terechtkomen. De mogelijke problemen stellen zich enkel als de huidige situatie (waarin rendementen beperkt zijn) aanhoudt. Bovendien heeft hetgeen men onderzocht heeft alleen betrekking op verzekeringen die je een vast bedrag beloven bij je pensionering. Zo’n verzekeringen worden hoe langer hoe minder aangeboden.

De verzekeraar betaalt niet, en dan?

Indien de verzekeraar je niet het volledige bedrag zou kunnen uitbetalen, hoef je nog niet noodzakelijk te wanhopen. Je werkgever (bij wie je de groepsverzekering hebt) is dan verantwoordelijk om het bedrag ‘aan te vullen’. Je kan dus van hem vragen dat hij ‘bijpast’ bij wat de verzekeraar je betaalt tot het bedrag waarop je aanspraak kan maken.

En als je werkgever niet kan betalen?

Het kan natuurlijk gebeuren dat ook je werkgever het bijkomende bedrag niet kan ophoesten en mogelijk zelfs failliet gaat. In dat geval heb je een probleem. Je riskeert dan een deel van je groepsverzekering niet uitbetaald te krijgen.

Jan Roodhooft, advocaat