Dit gebeurt er met je groepsverzekering bij het einde van je arbeidsovereenkomst

Je hebt een groepsverzekering bij je huidige werkgever. Wat gebeurt daarmee als er aan je arbeidsovereenkomst een einde komt? Moet je werkgever de premies blijven betalen tijdens de opzegtermijn?

Op het moment dat er aan je arbeidsovereenkomst een einde komt, kan je enerzijds moeilijk van je werkgever verwachten dat die nog premies blijft betalen voor je groepsverzekering. Anderzijds is het maar logisch dat je het kapitaal dat je al binnen de verzekering opbouwde, niet verliest. Maar wat zijn dan precies je rechten als werknemer?

Tijdens de opzegtermijn

Zolang de opzegtermijn loopt, behoud je als werknemer de rechten en plichten die je al voordien had. Dat betekent dan ook dat je werkgever voor die periode de premies voor de groepsverzekering moet blijven betalen. Betaalt je werkgever je een opzeggingsvergoeding uit, dan zal er bij de bepaling van de grootte daarvan rekening moeten worden gehouden met de premies die hij betaalde voor je groepsverzekering.

Kapitaal laten staan

Verder zal je als werknemer moeten kiezen wat er verder met je groepsverzekering gebeurt. Je kan het opgebouwde kapitaal vooreerst gewoon laten staan bij de verzekeraar van je vroegere werkgever en geen verdere premies meer betalen. Je ontvangt dan op de einddatum als voorzien in de polis het opgebouwde bedrag (vermeerderd met de opbrengsten). Als er geen overlijdensdekking is voorzien kan je ervoor opteren dat er toch zo één aan de verzekering wordt gekoppeld.

Er zijn andere opties

Je kan daarnaast het opgebouwde kapitaal ook overbrengen naar een onthaalstructuur van je vorige werkgever. Een derde keuze die je hebt, bestaat erin het gespaarde bedrag van de groepsverzekering over te dragen naar de verzekeraar van je nieuwe werkgever. Tenslotte heb je ook de mogelijkheid de reserves over te dragen naar een andere groepsverzekeraar. Het is aangewezen om je in je concrete geval te laten adviseren over wat voor jou de voordeligste oplossing is.

Jan Roodhooft, advocaat