Deelt je ex-echtgenote mee in je groepsverzekering?

Je hebt op het werk een groepsverzekering. Dacht je er al over na wat daarmee gebeurt als jij en je echtgeno(o)t(e) uit de echt zouden scheiden. Deelt je ex in dat geval mee in het spaarpotje dat je opbouwde?

Heel wat werknemers hebben op het werk een groepsverzekering. Daarin kan een aanzienlijke spaarpot worden opgebouwd. Maar al te vaak wordt vergeten dat wat hierin werd opgebouwd riskeert te moeten worden verdeeld bij een echtscheiding. Wat zijn de spelregels die hier van toepassing zijn?

Scheiding van goederen

Om te weten wat je rechten zijn moet je in eerste instantie je huwelijkscontract bekijken. Als je getrouwd bent onder een stelsel van scheiding van goederen, deelt je echtgenote bij een echtscheiding niet mee in je groepsverzekering. Die komt volledig aan jou toe.

Wettelijk stelsel

Ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel (scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten) dan geldt een andere regeling. Hoewel de wet bij zo’n huwelijksstelsel zegt dat de voordelen die je uit een groepsverzekering haalt in principe in je eigen vermogen vallen, wordt die regel niet meer toegepast. Er bestaat namelijk rechtspraak van het grondwettelijk hof die zegt dat deze wettekst strijdig is met het gelijkheidsbeginsel. Er wordt dan ook algemeen aanvaard dat de groepsverzekering toch valt in het gemeenschappelijk vermogen en … moet worden gedeeld.

Voor hoeveel deelt je ex mee?

Je ex deelt enkel mee in dat gedeelte van je groepsverzekering dat werd opgebouwd tijdens je huwelijk. Om de groepsverzekering met je ex te verdelen bestaan er meerdere mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld dadelijk een vergoeding betalen ten belope van het opgebouwde bedrag verminderd met de belastingen die bij een vervroegde afkoop zouden moeten worden betaald. Een alternatief bestaat er bijvoorbeeld in aan je ex een vordering toe te kennen die opeisbaar wordt op het moment dat de groepsverzekering wordt uitbetaald.

Jan Roodhooft, advocaat