Campagne wil meer respect voor huishoudhulpen

Meer respect voor huishoudhulpen en meer bepaald het vermijden van grensoverschrijdend gedrag. Dat is waar de campagne van het Werkbaarheidsfonds voor de Dienstencheques dit jaar op focust.

Huishoudhulpen worden nog te vaak niet gerespecteerd door hun klanten. In veel gevallen zijn gebruikers die een beroep doen op een huishoudhulp zich niet bewust dat ze bepaalde grenzen overschrijden. Sensibilisering over de impact ervan is dus hard nodig. Daarom werkt het Werkbaarheidsfonds voor de Dienstencheques ook dit jaar een campagne uit. Deze belicht drie van de meest voorkomende vormen van grensoverschrijdend gedrag: pesterijen, fysieke en verbale agressie en discriminatie. Door deze campagne op te zetten en te werken rond alle verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag, erkent de volledige sector ​ de ernst van de verschillende situaties en biedt het oplossingen en voorlichting op maat.

Bewust en onbewust gedrag

“Grensoverschrijdend gedrag is een overkoepelende term die veel vormen kent. Hoewel het vaak bewust voorkomt, treedt ook onbewust of latent grensoverschrijdend gedrag op, zoals machtsverschil en machtsmisbruik, denigrerende commentaren geven en de werknemer psychologisch belasten. Grenzen zijn verschillend voor elk individu. Het hangt af van eerdere ervaringen en de waarden en normen van die persoon. Het is daarom belangrijk om alle situaties ernstig te nemen”, vertelt Peter Van de Veire, algemeen directeur van het Werkbaarheidsfonds.

Stress en ziekte

Grensoverschrijdend gedrag zorgt bij de huishoudhulp voor stress en ziekte. “Het is het begin van een reeks ellende die het psychisch welzijn ondermijnt, waardoor je ook fysiek ziek kan worden. Als we zien hoeveel burn-outs er zijn – of we het nu willen of niet – moeten we hier meer aandacht voor hebben”, vertelt psychologe en seksuologe Goedele Liekens.

Sensibiliseren en activeren

Deze campagne richt zich op alle betrokken partijen, zowel intern als extern. “Enkel zo kunnen we het taboe rond het thema doorbreken en een positieve dialoog voeren”, aldus nog Peter Van de Veire. En de campagne doet meer dan sensibiliseren alleen. Om grensoverschrijdend gedrag ten gronde aan te pakken, zijn concrete handvaten nodig. Didactisch materiaal maakt het grensoverschrijdend gedrag op een informele manier bespreekbaar op de werkvloer. En met behulp van de opleidingen wil het Werkbaarheidsfonds de huishoudhulpen versterken om hun grenzen te leren kennen en hen bij te brengen hoe ze hiermee moeten omgaan.

Ik toon respect

Op de website www.iktoonrespect.be kunnen klanten, maar ook huishoudhulpen en hun werkgevers terecht voor meer tips en informatie over hoe grensoverschrijdend gedrag te vermijden.

Mieke Vercruijsse