Mag je werkgever een vaccinatieattest van je vragen?

Kan je werkgever van je vragen dat je een vaccinatieattest voorlegt opdat je aan het werk zou kunnen gaan in het bedrijf? Kan hij de gegevens over vaccinaties van zijn werknemers bijhouden? En kan hij je eventueel ook ontslaan omdat je zo’n attest niet hebt?

Je werkgever kan je niet verplichten om je te laten vaccineren tegen het coronavirus. Maar kan hij je tewerkstelling afhankelijk maken van het voorleggen van een attest dat je gevaccineerd bent?

Hij kan het niet vragen

Het uitgangspunt is alvast dat je werkgever je niet kan vragen om een attest voor te leggen dat je gevaccineerd bent. Hij mag in de regel ook niet vragen dat je zo’n attest voorlegt voor je aan slag kan gaan in het bedrijf. Iets anders zou het worden als de wetgever naar de toekomst toe zo’n attest zou voorschrijven als voorwaarde om bepaalde functies in bedrijven te kunnen uitoefenen.

Wat je werkgever integendeel wel mag is je sensibiliseren om je te laten vaccineren. Zo kan hij bijvoorbeeld een rondschrijven sturen naar alle werknemers binnen het bedrijf waarin hij wijst op de voordelen van een vaccinatie.

Ontslag?

Je werkgever kan je al evenmin je ontslag geven (met naleving van een opzegtermijn of de betaling van een opzegvergoeding) omdat je zo’n attest niet kan voorleggen, laat staan dat hij je daarvoor zou kunnen ontslaan om een dringende reden. Doet je werkgever dat toch dan heb je goede argumenten om van hem een vergoeding te vragen wegens een zogenaamd kennelijk onredelijk ontslag. Als de rechtbank je volgt in die redenering kan je van je werkgever een schadevergoeding krijgen van 3 tot 17 weken loon.

Je zou daarnaast ook kunnen argumenteren dat een ontslag om deze reden een vorm van discriminatie op grond van je gezondheidstoestand uitmaakt en op die basis een schadevergoeding vragen gelijk aan zes maanden loon.

Gegevens bijhouden?

Je werkgever mag ook geen gegevens bijhouden over welke werknemers wel en welke niet zijn gevaccineerd in het bedrijf. Hij mag dan ook bijvoorbeeld niet overgaan tot het verwerken van de namen van werknemers die weigeren om zich te laten vaccineren.

Jan Roodhooft, advocaat