Help, ik smelt weg op het werk!

Het is de komende dagen voor velen zweten en puffen op het werk. Dit kan vaak zeer storend zijn en zelfs de gezondheid in het gedrang brengen. Wat mag je verwachten van je werkgever tijdens een hittegolf? Wij leggen ons oor te luister bij Miet Vanhegen, juridisch expert van Acerta Consult.

Vanaf welke temperaturen is het te warm om te werken?

Dat verschilt naargelang de fysieke werkbelasting van een werknemer. De temperatuur wordt op de werkpost gemeten met een zogenaamde vochtige globethermometer. Deze houdt niet alleen rekening met de luchttemperatuur, maar ook met de vochtigheidsgraad van de lucht en de tocht. De temperatuur die je op die manier meet, uitgedrukt in een WBGT- index, kan 5 tot 10 graden lager liggen dan de meting met een klassieke thermometer. De WBGT-index wordt door de arbeidsarts vastgesteld. Hij bepaalt hoeveel fysieke inspanning een bepaald soort werk vraagt. Je hebt vier categorieën: van (zeer)licht werk, zoals secretariaatswerk, tot zeer zwaar werk, zoals grondwerken.

Welke maatregelen dient een werkgever te nemen bij overschrijding van de maximumtemperaturen?

Wanneer de maximumtemperaturen worden overschreden, moet een werkgever op basis van een risicoanalyse maatregelen nemen om de blootstelling aan warmte en de daaruit voortvloeiende risico’s proberen te voorkomen of te beperken tot een minimum. Het kan dan gaan om technische maatregelen, zoals airco, of het verlagen van de fysieke werkbelasting, alternatieve werkmethoden aanbieden, de duur en intensiteit van de blootstelling aanpassen, het ter beschikking stellen van beschermingsmiddelen, zoals een pet, het gratis aanbieden van verfrissende dranken aan je werknemers of het aanpassen van de werkroosters (afwisseling arbeids- en rusttijden).

Wie een glijdend uurrooster heeft, kan zelf al makkelijk inspelen op de hitte …

Is er in de onderneming al een systeem van glijtijden voorzien, dan kan de werknemer er inderdaad zelf voor kiezen om wat vroeger te beginnen voordat de warmste uren van de dag zich aankondigen. Of misschien komt de werknemer net liever werken op kantoor in de frisse airconditioning en start hij dan wat later om de files te vermijden. Ook een langere middagpauze om buiten te picknicken en te genieten van het mooie weer behoort tot de mogelijkheden. Het systeem van glijtijden laat werknemers immers toe om zelf het aanvangs- en einduur van hun werkdag en pauzes te kiezen binnen de stam- en glijtijden die bepaald zijn in het arbeidsreglement.

Wat als er geen glijtijden voorzien zijn?

Dan kan er een tijdelijke wijziging van het uurrooster gebeuren. Dat kan enkel in onderling akkoord met de werknemer door middel van een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Wat kan de werkgever doen als de maatregelen niet volstaan?

Als de hitte blijft aanhouden en bovenstaande maatregelen ontoereikend zijn en dus de gezondheid in het gedrang zouden brengen, dan kan de werkgever beslissen om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de bouwsector.

Bij wie kan je terecht als je werkgever niets doet bij extreme hitte?

Het lijkt me belangrijk eerst naar je werkgever toe te stappen en dit te bespreken. Krijg je geen gehoor en denk je dat de WBGT-index overschreden is voor jouw job, dan kun je ook terecht bij het comité voor preventie en bescherming op het werk of de arbeidsarts.

Mieke Vercruijsse