Zo word je een veerkrachtige werknemer

Brecht Buysschaert van Springbok Coaching trok het afgelopen jaar de natuur in met 14 impactmakers. Het werden oprechte en open gesprekken over het belang van gezondheid en welzijn. In het boek Whealthy Workplaces bundelde Brecht de inzichten voor (veer)krachtige medewerkers en organisaties, die uit de gesprekken én zijn bedrijfservaring voortvloeiden.

Brecht zag dat heel wat aspecten tijdens de wandelgesprekken terugkwamen. Hij bracht ze samen in zeven inzichten, de 7 DNA’s van de werkplek van de toekomst, en schreef ze neer in een boek. Wij gingen samen met Brecht na wat de inzichten kunnen betekenen voor de werknemers, de mensen rondom hem en de samenleving in zijn geheel.

Werk in alle vrijheid

“Het heeft geen zin om een werknemer in een strak keurslijf te steken, maar wel om hem te laten ontspannen wanneer die daar zelf behoefte aan heeft. Daarbij komt dan zeker ook de leading by example: een werkgever die tijdens de uren eens de sportschoenen aantrekt en gaat joggen. Dat neemt drempels weg en inspireert. Welzijn en gezondheid op de werkplek met een inspirerende en supporterende manager dus.”

Zorg voor jezelf

“De zorg voor jezelf is cruciaal. Dat kunnen we best uitdrukken met de metafoor van de zuurstofmaskers in een vliegtuig: eerst zorgen dat je zelf voldoende zuurstof hebt, vooraleer je de andere kunt helpen. Wanneer je een gezonde versie van jezelf bent, zowel mentaal als fysiek, zal je ook een goede band kunnen hebben met bijvoorbeeld collega’s en klanten. Een gezonde levensstijl is uitermate belangrijk, want deze voorkomt de problemen. En… beter voorkomen dan genezen…”

Onderhoud goede contacten met de collega’s

Een goede band met de collega’s is essentieel om goed te presteren. Daarbij hoort ook een constructieve feedbackcultuur. Het opleiden van werknemers om een boodschap op een goede manier over te brengen, kan helpen. Het sandwichprincipe wordt soms toegepast. Je plaatst een negatieve, maar constructieve boodschap tussen twee positieve boodschappen. Die wordt makkelijker verteerd. Of een principe uit Kopenhagen: ‘What went well’. Aan het begin van de teamvergadering zegt elke collega kort wat goed ging de afgelopen dagen. Dat is de kracht van het positivisme en zorgt voor oprechte verbinding.”

Integreer natuur op de werkvloer

“Zorg voor een gezondheids- en welzijnsstimulerende werkomgeving. Connectie met de natuur staat hierbij centraal. Hout, groen zijn elementen die de natuur binnenhalen op kantoor. Je kunt nog verder gaan en het principe van de ‘Blue zones’-filosofie doortrekken om je op een bepaalde manier thuis te voelen op de werkvloer: vertragen, bewegen en gezond eten in goed gezelschap en met voldoende daglicht.”

Vind rust door de financiële zekerheid

Wanneer je jobzekerheid hebt en dus ook een financiële zekerheid om je levensstandaard te kunnen vasthouden, dan draagt dat bij tot grotere levensvreugde.

Kies een werkgever met de juiste waarden

“Werken bij een bedrijf dat echt bij je past, zorgt voor werkgeluk. Vooral bij jongeren merken we dat ze heel bewust kiezen voor een bedrijf dat een heldere visie, missie en waarden heeft die aansluiten bij hun eigen persoonlijkheid. Wanneer je met een team bent dat op die manier bewust het bedrijf gekozen heeft, heb je een topteam dat met plezier die extra (s)mile creëert.”

Stimuleer het gezondheids- en welzijnsbeleid van je werkgever

“In België zetten bedrijven nog te weinig in op een echt gezondheids- en welzijnsbeleid. Geen ad-hocacties, maar wel werken met een langetermijnvisie die leidt tot duurzame gedragsverandering. Daarbij wordt de mindset van de werknemer veranderd. Sommige werknemers zijn zich niet bewust van hun ongezonde levensstijl, maar wanneer gezondheid en welzijn ingebed zitten in het beleid, komt dat gefaseerd elke werknemer ten goede.”

Mieke Vercruijsse

Info: www.whealthyworkplaces.be