Werken bij lokale overheid maakt gelukkig

Werknemers van lokale overheden zijn meer bevlogen, trouw en betrokken en lopen minder kans op burn-out in vergelijking met de gemiddelde werknemer in Vlaanderen. Ze krijgen echter wel meer te maken met grensoverschrijdend gedrag…

Bevlogen en trouw

Wie werkt bij een OCMW, stad of gemeente, blijkt meer bevlogen te zijn dan de gemiddelde Vlaamse werknemer. Bovendien zijn deze werknemers trouw aan hun werkgever. 65% van de werknemers bij OCMW’s, steden en gemeenten is niet van plan om van job te veranderen, tegenover 61% gemiddeld. Hun risico op een burn-out ligt ook lager dan bij de gemiddelde Vlaamse werknemer. Emotionele uitputting en afstandelijkheid – risicofactoren voor een burn-out – komen er minder voor.

Extern geweld

Toch is het niet enkel rozengeur en maneschijn. Werknemers bij lokale overheden hebben namelijk meer te maken met ongewenst grensoverschrijdend gedrag, zoals verbaal en fysiek geweld. Niet zozeer van de collega’s, maar wel van externen. Het merendeel van dit geweld wordt gepleegd door inwoners en vooral werknemers van OCMW’s krijgen hiermee te maken. Met pesterijen, ongewenste intimiteiten en discriminatie krijgen ze niet meer te maken dan de gemiddelde Vlaamse werknemer.

Welzijns-bevorderende werkomgeving

Wie werkt bij een lokale overheid, vindt over het algemeen dat die in een welzijns-bevorderende werkomgeving werkt. Ze vinden dat ze een hoge beslissingsruimte hebben en voelen hoge sociale steun van hun collega’s of leidinggevende.

Te warm

Wat betreft de fysieke arbeidsomstandigheden scoren werknemers van lokale overheden dan weer significant slechter dan de gemiddelde Vlaamse werknemer. Dit is voornamelijk zo bij werknemers van OCMW’s. Zij lopen meer het risico om het slachtoffer te worden van een traumatische gebeurtenis en hebben ook last van een ongunstige temperatuur of luchtkwaliteit.

Mieke Vercruijsse

Bron: IDEWE