Veilig van je kot naar je werk (en terug!)

Nu meer en meer bedrijven weer de deuren openen, komen ook werknemers opnieuw uit hun kot. Om iedereen met een gerust hart op weg te zetten, lanceert de VDAB de onlinecursus ‘Veilig van je kot naar je werk’. Joke Van Bommel, woordvoeder van de VDAB legt uit waarom deze praktijkgerichte cursus een must do is voor elke werknemer.

Vanwaar het initiatief voor deze onlinecursus?

Deze of de komende weken starten veel bedrijven hun activiteiten weer op. Dat betekent dat ook heel wat werknemers opnieuw naar de werkvloer zullen gaan. Al zal dat bij sommigen met wat ongerustheid gepaard gaan. Op vraag van minister van Werk, Hilde Crevits, hebben wij hierop ingespeeld door een laagdrempelige onlinecursus uit te werken.

De cursus is hapklaar. Leg eens uit.

Vele werknemers zullen met dezelfde vragen zitten: Hoe geraak ik veilig op mijn werk? Wat met de omgang met collega’s en klanten? En waar moet ik op letten in gemeenschappelijke ruimtes? Hoe houden we het veilig tijdens vergaderingen? De cursus biedt antwoorden op deze en andere vragen in korte blokken die je afzonderlijk of na elkaar kan doornemen. Werknemers kunnen wat ze leren meteen toepassen op hun dagelijkse handelingen naar en op het werk. Zo kan iemand die vertrekt naar het werk, snel nakijken wat de maatregelen zijn om veilig naar het werk te gaan. Het geheel is duidelijk geïllustreerd zodat mensen in één oogopslag kunnen zien wat ze moeten doen.

Is er bij de verspreiding van de cursus ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgevers?

Wij verspreiden de cursus via onze eigen kanalen en doen een beroep op onze partners. We krijgen echter ook heel wat signalen dat we met deze cursus ook tegemoetkomen aan een vraag van de werkgevers. Zij voelen ook terughoudendheid bij hun werknemers en al zeker bij nieuwe werknemers. Werkgevers kunnen uiteraard gebruik maken van deze cursus om de maatregelen onder de aandacht te brengen bij hun werknemers.

De afgelopen weken werkten we allemaal – in de mate van het mogelijke – thuis. Verwacht je een structurele aanpassing binnen jullie dienstverlening?

We waren voor de coronacrisis al volop bezig met het uitbouwen van dienstverlening op afstand. Eerst gaan mensen info halen op onze website. Als dat niet voldoende is, nemen ze telefonisch contact op met ons en als er nood is aan nog specifiekere info, volgt er een afspraak. We hebben dienstverlening op afstand nu in een versneld tempo moeten implementeren en we merken dat dit eigenlijk vrij goed lukt. We gaan hier dan ook nog meer op inzetten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan afspraken die meer kunnen plaatsvinden via videochat dan via fysieke overlegmomenten.

Corona zorgde voor een halvering van het aantal vacatures. Hoe zie je de toekomst?

We verwachten dat er de komende weken weer een stijging komt. Uiteraard houden we rekening met wat vertraging. Eerst de opstart van de bedrijven en dan volgen de vacatures wel.

De onlinecursus kun je raadplegen via vdab.be/veilig-naar-je-werk

Mieke Vercruijsse/foto Marco Mertens