Nieuwe regels over je bereikbaarheid voor je werkgever buiten de werkuren

Zopas werd in het parlement een nieuwe wet goedgekeurd die regels invoert over je recht op deconnectie buiten de werkuren. Welke regels zijn er binnenkort van toepassing en gelden die ook voor jou?

Als werknemer krijg je buiten de werkuren wel eens telefoontjes van je werkgever (of van een collega binnen het bedrijf) of wordt er van jou verwacht dat je reageert op bepaalde e-mails. Door je een recht op deconnectie te geven, wil men hieraan beperkingen aanbrengen om je toe te laten je buiten de werkuren te focussen op je privéleven.

Niet voor alle bedrijven

De nieuwe wettelijke spelregels zijn niet op alle bedrijven van toepassing. Ze gelden enkel als je werkt in een bedrijf uit de privésector met 20 werknemers of meer. Werk je dus bijvoorbeeld in een kleinere kmo dan moet je werkgever de nieuwe wettelijke bepalingen niet naleven. De nieuwe wet zal trouwens in werking treden de 10de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad (hetgeen tot op heden nog niet gebeurde).

Wat moet je werkgever doen?

Werk je in een bedrijf met 20 werknemers of meer dan moeten er schriftelijke regels worden opgesteld over je recht op deconnectie buiten de werkuren. Die moeten worden opgenomen in een cao of in het arbeidsreglement tenzij er een sectorale cao is of een cao van de Nationale Arbeidsraad. De cao of het arbeidsreglement moet uiterlijk op 1 januari 2023 worden neergelegd.

Verplichte vermeldingen

De schriftelijke regels in kwestie moeten onder andere de praktische modaliteiten vermelden van jouw recht als werknemer om niet bereikbaar te zijn buiten je werkuren (bijvoorbeeld richtlijnen om e-mails of mobiele oproepen niet te beantwoorden). Verder moeten richtlijnen worden opgenomen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen. Bovendien moeten vormings- en sensibiliseringsacties voor de werknemers en de leidinggevenden met betrekking tot het redelijk gebruik van digitale hulpmiddelen worden voorzien.

Jan Roodhooft, advocaat