Meer werkgeluk: het Scandinavisch model helpt

Gemiddeld geeft de Belgische werknemer zijn werkgeluk een matige score van 6,5 op 10. Niet zo hoog en bovendien ligt dit cijfer lager dan enkele jaren geleden. Ons werkgeluk is erg belangrijk, want het bepaalt in grote mate hoe gelukkig we zijn in het algemeen. Het Scandinavisch model kan hier een sleutelrol in spelen.

Een derde van de werknemers is vandaag gelukkig op het werk en scoort zijn werkgeluk minstens een 8 op 10. Een kwart geeft zichzelf minder dan een 6. Het geluksgevoel daalde echter de voorbije jaren: in 2015 gaf de Belg zijn geluk op het werk gemiddeld 7,2 op 10, maar vandaag is dat nog slechts 6,5 op 10.

Dit doet geluk op het werk met jou

Wie gelukkig is in zijn job is productiever, zet zich graag extra in en voelt zich gezonder dan wie minder gelukkig is. Gelukkige werknemers vinden hun job vaker boeiend en zijn meer tevreden over hun loon dan minder gelukkige collega’s.

Schaarste knaagt aan geluk

De sterkste daling van het werkgeluk situeert zich in bedrijven die het moeilijk hebben om hun vacatures in te vullen. Werknemers zijn het gelukkigst in bedrijven die goed scoren op de toepassing van Scandinavische hr-principes, zoals loopbaanbegeleiding en -planning, werk/privé-evenwicht, teamspirit en interne toekomstperspectieven.

Scandinavisch receptUit het onderzoek van Tempo-Team blijkt ook dat vooral de Scandinavische werkfilosofie met typische ingrediënten als sterk teamwerk, welzijn op het werk en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling het gelukkigst maakt. Gelukkige werknemers geven hun collega’s en de teamspirit gemiddeld een significant hogere tevredenheidsscore dan wie minder gelukkig is. Daarnaast zetten werkgevers van gelukkige werknemers meer in op het welzijn van hun medewerkers, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan fitheid en gezonde voeding, sportinitiatieven en een ergonomische werkomgeving. Wie gelukkig is op het werk, is ook meer tevreden over zijn work-life balance en werkt vaker voor een bedrijf dat initiatieven neemt om job en gezin optimaal op elkaar af te stemmen. Verder geven werknemers die gelukkig zijn in hun job beduidend meer aan dat hun werkgever de voorbije jaren sterker investeerde in loopbaanbegeleiding dan minder gelukkige werknemers en schatten ze hun kansen op promotie hoger in. Ook bijscholingen spelen een positieve rol.

Meer fika helptWerkgeluk zit echter ook in kleine zaken. Zo blijken koffiepauzes, zoals de typisch Zweedse fika waarbij medewerkers op vaste tijdstippen samen koffie drinken en niet over werk praten, bij te dragen tot het geluksgevoel. Werkgevers zijn duidelijk voorstander van pauzeren: ze geloven dat regelmatige breaks leiden tot meer efficiëntie en tijdswinst en de groepssfeer verstrekt. vier op de tien moedigen hun medewerkers dan ook aan om genoeg pauzes te nemen. Zo voorziet vandaag ruim een derde van de werkgevers een speciale koffiehoek, tuin of terras.

Mieke Vercruijsse

Bron: Tempo-Team