Het ‘oe-ist gesprek’ op de werkvloer

Op donderdag 20 april is het de Dag van de Medewerker. HR-dienstengroep Liantis polste bij kmo- werkgevers in hoeverre zij de medewerker centraal zetten. En het klinkt positief, want 83,3% zegt dat medewerkers altijd bij hen terechtkunnen voor persoonlijke vragen en verhalen.

Elke derde donderdag van april is het Dag van de Medewerker, vroeger bekend als Dag van de Secretaresse. Voor hr-dienstengroep Liantis is dit het uitgelezen moment om enkele cijfers uit een bevraging bij 1.568 Belgische ondernemers naar voren te schuiven.

Open houding

“Medewerkers kunnen altijd bij mij terecht, ook voor persoonlijke verhalen en vragen.” Dat zegt maar liefst 83,6% van alle bevraagde kmo-werkgevers. Amper 7,6% zegt dat conversaties met medewerkers puur over het professionele gaan. Volgens experts is het een goede zaak dat werkgevers en werknemers een open houding hanteren binnen hun communicatie. “We zien dat de kwaliteit van de relatie tussen de medewerker en leidinggevende een doorslaggevende factor is voor werkplezier en welbevinden, zowel in kleinere als in grotere organisaties”, vertelt Evy Sadicaris, experte psychosociaal welzijn bij Liantis. “Hoe gelukkiger de medewerker, hoe minder snel deze persoon de organisatie verlaat. Een mooi voorbeeld van de open houding vinden we terug in het gegeven dat kmo-werkgevers bereid zijn om transparant hun eigen lief, maar zeker ook hun leed te delen. 66,7% zegt dat ze hun medewerkers eerlijk vertellen hoe het bedrijf ervoor staat, ook al gaat het om slecht nieuws. Wanneer een werkgever transparant is over de goede of slechte situatie binnen het bedrijf, zal dit meer begrip opbrengen bij medewerkers. Dus dat kmo-werkgevers die open houding aanhouden tijdens mindere goede periodes is dus zeker ook een goede zaak.”

Gemotiveerde werknemers

Bovendien vinden de bevraagde kmo-werkgevers motivatie erg belangrijk. Zo zegt 61,9% dat ze medewerkers apart nemen voor een goed gesprek en hen proberen te motiveren wanneer ze merken dat ze minder geëngageerd zijn dan anders. 17,6% zegt dat ze niet gemotiveerde of geëngageerde medewerkers liever kwijt dan rijk zijn. “Een oe-ist gesprek is een belangrijk element van een positieve samenwerking tussen de medewerker en de werkgever”, besluit Evy Sadicaris.

Mieke Vercruijsse