De invloed van corona op de werk-privébalans

De coronapandemie heeft een duidelijke invloed gehad op onze werk-privébalans. Bijna de helft van de Belgen werkte tijdens de coronacrisis harder én meer uren. Verrassend genoeg blijkt net een minder strikte afbakening tussen job en gezin de sleutel tot een beter evenwicht tussen die twee. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team.

Wie meer uren heeft gewerkt dan normaal (35%) is opvallend minder tevreden over de balans tussen werk en gezin dan de werknemers waarbij niets veranderde aan hun werkritme (52%). Algemeen vindt bijna de helft van de werknemers een goed evenwicht tussen werk en privé. Dat is een goede zaak, want werknemers die daarover tevreden zijn, blijken productiever, meer tevreden over hun werk en jobinhoud dan hun collega’s bij wie dat niet het geval is. Ze scoren ook significant beter op motivatie, werkplezier en geluk. Voor een op de vijf werknemers blijft een goede balans tussen zijn persoonlijk en professioneel leven echter een heikel punt dat meer aandacht verdient van de werkgevers.

Grens vervagen?

Verrassend genoeg blijkt net een minder strikte afbakening tussen job en gezin de sleutel tot een beter evenwicht tussen die twee. Werknemers bij wie de grens tussen werk en privé vervaagde, geven opvallend vaker aan productief te zijn en meer tevreden over hun jobinhoud dan hun collega’s die de twee strikt gescheiden houden. Daarnaast zijn ze ook opvallend gemotiveerder, ervaren ze meer werkplezier en zijn ze gelukkiger.

Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team licht toe: “In alle gevallen blijft het belangrijk te weten dat het vervagen van de grens tussen werk en privé niet voor iedereen de oplossing is. Het gaat net om wat de persoonlijke voorkeur van werknemers uitdraagt. Het is daarbij van belang dat de werkgever én het privéleven de mogelijkheid en ruimte bieden om werk en privé af te stemmen op de wensen van de werknemer. Het is belangrijk om samen goede afspraken te maken en er moet over gewaakt worden dat mensen niet het gevoel krijgen 24 op 7 geconnecteerd te zijn met het werk, zeker wanneer er wordt gewerkt vanuit huis.”

Coachende manager

De bal voor een beter evenwicht tussen werk en privé ligt niet enkel in het kamp van de werknemers. Ook de managementstijl heeft een impact op de werk-privébalans van werknemers. Zo zijn werknemers met een coachende leidinggevende die hen vertrouwt, bekommerd is om hun welzijn en die structuur geeft in de taken, meer tevreden met hun work-lifebalans dan werknemers wier baas dat niet doet. Ook managers die hun medewerkers hybride laten werken, zowel thuis als op kantoor, en die onderhandelen over de aard van het werk hebben een positief effect op het evenwicht werk-privé. Op die manier hebben werknemers meer flexibiliteit over hun werkuren. Zij die hybride werken zijn dan ook meer tevreden over hun work-lifebalans (50%) dan werknemers die altijd op kantoor werken (40%).

Mieke Vercruijsse