Is een ‘leugen om bestwil’ tijdens een sollicitatiegesprek toegelaten?

Als je gaat solliciteren, wil je je vanzelfsprekend van je beste kant laten zien aan de mogelijke werkgever. Maar mag je daarbij zelfs liegen (bijvoorbeeld over je diploma, werkervaring, het ontslag bij je vorige werkgever of over privéaangelegenheden)? Wat riskeer je als je dat toch doet?

Liegen is verboden

Als je leugens vertelt tijdens het sollicitatieproces dan handel je ‘oneerlijk’. Je geeft dan de werkgever een foutief beeld van jezelf waardoor die mogelijk met je in zee gaat terwijl hij (mocht hij de waarheid hebben gekend) dat misschien niet zou hebben gedaan. Liegen tijdens een sollicitatie is dan ook in principe uit den boze.

Er zijn uitzonderingen

Op de voorgaande algemene regel bestaat er wel een uitzondering. Meer bepaald mag je wel liegen als er sprake is van vragen die betrekking hebben op je privéleven. Vraagt de kandidaat-werkgever bijvoorbeeld naar je seksuele geaardheid, naar je geloofsovertuiging, je politieke overtuiging of naar andere privézaken die niet werkgerelateerd zijn, dan mag je wel liegen. Als je op die vraag nu eenmaal niet antwoordt (en aangeeft dat de werkgever er eigenlijk geen zaken mee heeft) dan riskeer je niet aangeworven te worden.

Op de voorgaande uitzondering bestaat een uitzondering als de vraag over je privéleven wel relevant zou zijn voor de functie. In dat geval mag de werkgever ze wel stellen en moet jij er ook eerlijk op antwoorden. In de praktijk zal dat echter niet vaak het geval zijn.

Wat riskeer je?

Als je werkgever er achter kwam dat je loog, dan zou hij je kunnen ontslaan om een dringende reden. Eventueel zou hij ook de nietigheid van de arbeidsovereenkomst kunnen beargumenteren op basis van bedrog. Minstens zal het ontdekken van de leugen van aard zijn om de arbeidsrelatie met je werkgever te vertroebelen. Weet wel dat je werkgever bij een discussie zal moeten bewijzen dat je leugens vertelde. Deed je dat enkel tijdens een sollicitatiegesprek (en zette je dat niet op papier) dan zal dat voor hem vaak allesbehalve eenvoudig zijn.

Jan Roodhooft, advocaat