7 dingen die je vooral niet moet doen/zeggen tijdens een sollicitatiegesprek

Een sollicitatiegesprek kan alle kanten uit. Toch kan je het ook zelf voor een groot stuk sturen door te vermijden bepaalde dingen te zeggen. Dit zijn alvast 7 dingen die je tijdens een sollicitatiegesprek beter achterwege laat.

Vaktechnische vaardigheden

Dat je met een bepaald softwarepakket kan werken, heeft de rekruteerder naar alle waarschijnlijkheid al kunnen ontdekken in je cv. Ga dus niet te diep in op wat je vaktechnisch zoal kan. Dat neemt immers kostbare tijd weg van je sollicitatiegesprek. Gebruik die tijd vooral om in de kijker te zetten wie jij echt bent als persoon. Daar maak je uiteindelijk het verschil.

Specifieke karaktertrekken

Ben je introvert? Dat hoeft de rekruteerder niet per se te weten. Wees gewoon jezelf, dan hoef je daar al geen energie in te steken. Wil de man/vrouw aan de andere kant van de tafel toch iets meer detail over jouw eerder gereserveerde houding? Dan hoeft hij/zij dat maar te vragen. Makkelijk zat, toch?

Jouw perfectionisme

Dit is het soort clichés waar rekruteerders doorgaans een broertje dood aan hebben. Ze kunnen geen drie kandidaten spreken of er zitten er wel twee perfectionisten tussen. Wat is perfectionisme anyway? Als dingen perfect zijn in jouw hoofd? Daarom is dat niet noodzakelijk perfect in andermans ogen. Steek je tijd dus niet in dit soort van ongerijmdheden.

Jouw workaholic attitude

We verklappen jouw graag een geheimpje. Rekruteerders zijn niet echt gek van workaholics. Jezelf te pletter werken is immers geen garantie voor een goed resultaat. Werkgevers hebben dan ook liever een professional die zijn werk-privébalans op orde heeft en daarbij de te verwachten resultaten levert.

De vrolijke Frans uithangen

Er mag wel eens een glimlach bij tijdens het sollicitatiegesprek. Zeker. Dat schept vertrouwen aan beide kanten van de gesprekstafel. Wanneer in elke zin van jouw betoog echter een oneliner verscholen zit, dan kan de rekruteerder gaan twijfelen aan jouw sérieux. Dat werkt dan weer contraproductief.

Je zwakke punten belichten

Tenzij de rekruteerder er expliciet naar vraagt, laat je je zwakke punten best achterwege. Je moet ze niet wegstoppen, maar laten we eerlijk zijn met mekaar. Iedereen heeft zwakke punten, ook de rekruteerder. Hij/zij vertelt daar toch ook niet spontaan over tijdens het sollicitatiegesprek? Waarom zou jij dat dan wel moeten doen?

Je ingestudeerde antwoorden opdreunen: zoiets heeft de rekruteerder meteen in de smiezen. Het komt gekunsteld en studentikoos over. Tuurlijk mag je voorafgaand nadenken over vragen die mogelijk worden gesteld. Blijf echter authentiek en schaam je niet wanneer je niet op elke vraag een antwoord hebt. Een rekruteerder met empathie en maturiteit heeft dat snel in de gaten en gaat dan over naar een volgende vraag om het ritme en spontaniteit in het gesprek te houden.

Pascal Dewulf