Mag je werkgever je in bitcoins betalen?

Je werkgever wil je loon voortaan in één of andere ‘cryptomunt’ betalen. Of hij overweegt om je een bonus te geven in bitcoins. Maar is dat wel toegelaten? Met welke spelregels moet je rekening houden?

De laatste tijd is er heel wat te doen rond beleggen in cryptomunten, zoals bitcoins, ripple en ethereum. Maar stel dat je werkgever in zo’n munten belegde en je daar nu in wil uitbetalen. Wat zijn in dat geval je rechten? En kan jij op jouw beurt aan je werkgever vragen om je (deels) in cryptomunten te betalen?

Je loon in cryptomunten betalen mag niet

Je werkgever mag je loon niet in cryptomunten betalen, zelfs niet als jij daar vragende partij voor bent. De loonbeschermingswet bepaalt namelijk zeer duidelijk dat je loon in geld moet worden uitbetaald in de munt die wettelijk gangbaar is in België wanneer je als werknemer jouw activiteit in België uitoefent. Concreet betekent dat dat je in euro’s moet worden uitbetaald. Doet je werkgever dat niet, dan riskeert hij onder andere om je een tweede keer te moeten betalen.

Oefen je je activiteit uit in het buitenland, dan moet je loon in geld worden uitbetaald, hetzij in munt die wettelijk gangbaar is in België, hetzij in munt die wettelijk gangbaar is in het land waar je je activiteit uitoefent. Ook daar is een betaling in cryptomunten niet mogelijk. In Europa zijn cryptomunten nu eenmaal nergens wettelijk gangbaar.

En een bonus?

Als je werkgever je een bonus in bitcoins wil betalen, is de situatie minder duidelijk. Er gaan namelijk stemmen op om wel toe te laten bonussen in cryptomunten uit te betalen. Toch lijkt de loonbeschermingswet… ook zo’n betalingen te verhinderen.

Je werkt als zelfstandige

Lever je prestaties als zelfstandige (bv. als freelancer) dan zijn er andere regels van toepassing. In dat geval zou je met je opdrachtgever wel degelijk kunnen overeenkomen dat je vergoeding deels of volledig in cryptomunten wordt betaald. Het staat je namelijk vrij om in dat geval onderling afspraken te maken over de wijze van betaling.

Jan Roodhooft, advocaat