Binnenkort als flexi-jobber aan de slag in het onderwijs?

Heel wat jobs in het onderwijs staan op de lijst van knelpuntberoepen.  Om dat mee op te lossen wordt het binnenkort zelfs mogelijk om daar als flexi-jobber aan de slag te gaan. Wat moet je daarvan weten?

Knelpuntberoepen

Op de Vlaamse lijst van knelpuntberoepen staan heel wat jobs in het onderwijs. Het gaat daarbij vooreerst om leerkrachten in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.  Daarnaast staat ook leerkracht in het secundair (en het buitengewoon secundair) onderwijs op de lijst.

De vakken waar het knelpunt zich het scherpst stelt zijn vooral de technische vakken, wiskunde, Frans en Nederlands. Daarnaast vinden scholen bijvoorbeeld ook moeilijk leerkrachten voor vakken als lichamelijke opvoeding, aardrijkskunde en fysica.

Als leerkracht aan de slag via een flexi-job?

Sinds 1 januari werd de lijst van sectoren waarbinnen je met een flexi-job aan de slag kan gaan uitgebreid.  Op die lijst staan nu onder andere ook het officieel onderwijs en het gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs.

Omdat het onderwijs een regionale (en geen federale) materie is, moet de bevoegde regionale overheid wel beslissen of ze flexi-jobbers al dan niet wil toelaten in het onderwijs. In Vlaanderen is dat alvast het geval.  Daar zal het vanaf 1 april eerstkomende allicht mogelijk worden om via een flexi-job aan de slag te gaan.

Voorwaarden

Toch zal die mogelijkheid niet voor iedere geïnteresseerde bestaan. Om als flexi-jobber aan de slag te kunnen gaan in het onderwijs moet je namelijk gepensioneerd zijn of als werknemer minstens 4/5 elders werken. Voldoe je aan die voorwaarden dan zijn er geen grenzen aan het aantal uren dat je als flexi-jobber mag presteren, tenzij je een gepensioneerde bent van minder dan 65 jaar. Om als flexi-jobber aan de slag te gaan in de betrokken sectoren moet je wel over de nodige opleidingen of diploma’s beschikken.

Jan Roodhooft, advocaat