6 prangende vragen over flexi-jobs die je mogelijk nooit durfde stellen

Zin in een flexi-job, maar toch nog je twijfels omdat je met een heleboel praktische vragen zit? Geen nood, wij brengen graag opheldering.

Geniet ik in een flexi-job minder voordelen?

Sinds 1 december 2015 heb je als werknemer of gepensioneerde een manier om voordelig bij te verdienen: de flexi-job. Onder dit nieuwe statuut kan je (onder bepaalde voorwaarden) onbeperkt een centje bijverdienen zonder dat je extra belastingen betaalt. Dat betekent dat wat je verdient je dus netto in jouw handen krijgt. Je hoeft geen belasting of sociale bijdragen te betalen, je brutoloon is gelijk aan je nettoloon. Bovendien loop je niet het risico om in een hogere belastingschijf te vallen omdat de inkomsten van je flexi-job niet in de personenbelasting moeten. In principe geniet je dus niet minder voordelen. Wel meer.

Mag ik wel een flexi-job doen?

Werk je minstens 4/5 op weekbasis voor één of meerdere werkgevers (andere dan de flexi-jobwerkgever)? Dan is het jou in principe toegestaan om bijkomend een flexi-job uit te oefenen. Daarenboven moet je in het derde kwartaal dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 voor die werkgever(s) hebben gewerkt. Ben je gepensioneerd, dan kan je eveneens gaan ‘flexi-jobben’. Nuance: was je tot aan je pensioen minstens in een 4/5-uurrooster aan de slag dan kan je onmiddellijk van start. Anders dien je eerst een kwartaal te wachten eer je eraan kan beginnen.

Waar kan ik een flexi-job uitoefenen?

In de sectoren die onder de volgende paritaire comités vallen:

118.03 bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij

119 handelaars in voedingswaren

201 zelfstandige kleinhandel

202 bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren

202.01 middelgrote levensmiddelenbedrijven

302 horeca

311 grote kleinhandelszaken

312 warenhuizen

314 kappersbedrijf en schoonheidszorgen

322 uitzendarbeid wanneer die valt onder een van de hiervoor opgesomde paritaire comités.

Hoeveel verdien ik met een flexi-job?

Het wettelijke minimum is 11,12 euro per uur. Dat is 10,33 euro loon en 0,79 (7,67%) euro vakantiegeld dat je meteen krijgt. Uiteraard mag je in onderling overleg met je baas een hoger loon afspreken. Afhankelijk van de sector waarin je werkt, heb je voor prestaties op zon- en feestdagen recht op een extra premie. Doe navraag bij je collega’s die ook aan de slag zijn in een flexi-job. In de horeca is dat 2 euro per effectief gepresteerd uur, met een maximum van 12 euro per dag.

Bouw ik met een flexi-job ook sociale rechten op?

Jazeker bouw je sociale rechten op wanneer je een flexi-job doet. Dat wil zeggen dat je in regel blijft met werkloosheidsuitkeringen (als je in die situatie terecht zou komen), pensioen en vakantie om er een aantal te noemen.

Mag ik onbeperkt bijverdienen in een flexi-job?

Als werknemer in een 4/5-regime mag je in principe onbeperkt bijverdienen in een flexi-job. Als gepensioneerde mag je vanaf het jaar dat je 65 wordt (of als je een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebt) onbeperkt bijverdienen. Heb je geen 45 jaar op de teller dan gelden er beperkingen. Dan neem je best contact op met het departement pensioenen van de overheid.

Pascal Dewulf