Moet je werkgever ook je kostenvergoeding indexeren?

Je werkgever betaalt je naast je eigenlijke loon ook een kostenvergoeding uit. Kan je vragen dat ook deze vergoeding aangepast wordt aan de index? Met welke spelregels moet je daarbij rekening houden?

Loon indexeren

Het loon dat je als werknemer ontvangt, is op een of andere manier gekoppeld aan de index. De manier waarop dat gebeurt, is echter niet voor alle werknemers dezelfde. Het hangt af van sector tot sector en de cao’s die op sectorniveau (binnen het paritair comité) worden afgesloten. Zo kan er bijvoorbeeld in de ene sector een regeling bestaan waarbij het loon jaarlijks wordt aangepast terwijl in een andere sector dan weer een aanpassing aan de orde is telkens de gezondheidsindex een bepaalde drempel overschrijdt.

Er kan ook voorzien zijn dat de indexering enkel gebeurt op het baremaloon dat op jou van toepassing is en niet op je werkelijke loon (als dat hoger ligt). Om te weten wat je concrete rechten zijn, moet je dus kijken naar de cao die geldt voor jouw sector (paritair comité).

Kostenvergoeding indexeren?

Betaalt je werkgever je naast je loon ook maandelijks een forfaitaire kostenvergoeding, dan kan je niet zomaar vragen dat die ook wordt geïndexeerd. De kostenvergoeding die je ontvangt is nu eenmaal geen loon. Je werkgever is dan ook niet verplicht om het bedrag daarvan te indexeren.

Maak een dossier op

Indexeert je werkgever de onkostenvergoeding toch dan is dat niet zonder gevaar. De kans bestaat dan dat de sociale zekerheid en belastingen van oordeel zijn dat de kostenvergoeding in werkelijkheid een verkapt loon uitmaakt. Je werkgever zal daar vaak mee schermen om je vraag tot verhoging van de kostenvergoeding af te wijzen.

Om je werkgever te overtuigen toch mee te gaan in je vraag om de kostenvergoeding te verhogen zou je een dossier kunnen samenstellen waaruit blijkt dat de kosten die je hebt en die gedekt zijn door de forfaitaire kostenvergoeding effectief verhoogd zijn. Op basis van een goed onderbouwd dossier gaat je werkgever misschien wel in op je vraag.

Jan Roodhooft, advocaat