Moet je belastingen betalen op een nieuwjaarsgeschenk van je werkgever?

Sommige werkgevers geven aan hun werknemers wel eens een nieuwjaarsgeschenk. Moet je daarop belastingen betalen? En hoe zit het met andere geschenken die je in de loop van het jaar eventueel van je werkgever krijgt?

De regel

Als je werkgever je een geschenk geeft, wordt dat in principe aanzien als een vorm van loon. Op dat loon (en dus de waarde van dat geschenk) ben je dan belastingen verschuldigd en er moeten ook sociale bijdragen op worden betaald.

Op die regel bestaat wel een uitzondering voor zogenaamde gelegenheidsgeschenken. Dat zijn geschenken die je werkgever je geeft bij een bepaalde gelegenheid. Bovendien mag de waarde van die geschenken een bepaald maximumbedrag niet overschrijden. Als aan die voorwaarden is voldaan, zijn er geen belastingen en geen sociale bijdragen verschuldigd op het geschenk. Overschrijdt je werkgever toch dat bedrag, dan wordt het volledige voordeel als gewoon loon belast.

Nieuwjaargeschenk

Een sinterklaas-, kerst- of nieuwjaarsgeschenk is inderdaad zo’n gelegenheidsgeschenk. Indien het bedrag daarvan 40 euro per jaar, vermeerderd met 40 euro per kind ten laste, niet overschrijdt, zijn er geen belastingen of sociale bijdragen op verschuldigd. Krijg je van je werkgever een nieuwjaarscadeau dat meer waard is dan deze grens, dan riskeer je daar wel degelijk belastingen op te moeten betalen.

Andere geschenken

Er zijn ook nog andere gevallen waarin je werkgever je belastingvrij geschenken kan geven. Dat is meer bepaald zo als je bijvoorbeeld een eervolle onderscheiding krijgt, voor zover daarbij een maximumbedrag gerespecteerd wordt van 120 euro per werknemer per jaar. Trouw je of ga je wettelijk samenwonen dan kan je werkgever je belastingvrij een geschenk geven van maximum 245 euro per jaar.

Ga je met pensioen dan kan je belastingvrij een geschenk krijgen van 40 euro per dienstjaar met een minimum van 120 euro en een maximum van 1.000 euro.

Jan Roodhooft, advocaat