Zo kan je reageren als je het niet eens bent met een beoordeling door je werkgever

Je bent het tijdens een evaluatiegesprek niet eens met de beoordeling die je werkgever je geeft. Of je krijgt na een incident dat je met je werkgever of een collega op het werk had een schrijven met opmerkingen van je werkgever waarin je je niet kan vinden. Hoe kan je in dat geval het beste reageren?

Zwijgen?

Een eerste mogelijke houding bestaat er in niet te reageren en gewoonweg te ‘zwijgen’. Op korte termijn is dat misschien wel de gemakkelijkste oplossing maar weet dat die je later wel eens zuur zou kunnen opbreken.

Los van het feit dat je je werkgever door tegen te argumenteren misschien wel kan overtuigen dat hij het verkeerd ziet (of dat je de feiten op zijn minst kan nuanceren) kan de slechte evaluatie later wel eens in je nadeel spelen doordat je bijvoorbeeld een promotie mist of het moeilijker wordt een ontslag om een dringende reden aan te vechten. Mogelijk kan zo’n negatieve evaluatie ook in je nadeel spelen als je bij een later ontslag komt te argumenteren dat er sprake was van een kennelijk onredelijk ontslag.

Geef je mening

Als je het niet eens bent met een beoordeling door je werkgever, dan heb je het recht om je standpunt daarover te laten kennen. Je kan dus aangeven waarom je je niet kan vinden in wat je werkgever opmerkt. Zorg er daarbij wel voor dat je op een correcte en beleefde manier je standpunt laat kennen. Beschik je over bewijzen dat wat je werkgever zegt niet volledig correct is, dan kan je die meteen bijbrengen.

Zorg voor ‘een bewijs’

Als je werkgever een verslag opmaakt van de beoordeling of hij je een aanmaning stuurt is het belangrijk dat je ook een schriftelijk spoor hebt van je opmerkingen. Dat kan je doen door je opmerkingen te laten noteren op het evaluatieverslag dat je werkgever ter gelegenheid van de evaluatie opstelt of door op jouw beurt via een aangetekende brief te reageren op een schrijven van je werkgever.

Jan Roodhooft, advocaat