Waarom je maar beter reageert op een beoordeling waarmee je het niet eens bent

Als je een opmerking of beoordeling van je werkgever krijgt waar je het niet mee eens bent, dan reageer je daar maar beter op. Waarom is dat precies het geval en hoe kan je hierbij te werk gaan?

Financiële gevolgen

Een negatieve beoordeling kan vooreerst financiële gevolgen hebben. Die kunnen zich dadelijk of in de toekomst voordoen. Zo kan het gebeuren dat je door zo’n beoordeling een bonus (of een deel daarvan) mist. Een negatieve beoordeling kan ook wel eens je mogelijkheden op promotie in de toekomst hypothekeren.

Motivering voor ontslag

Daarnaast zou je werkgever de beoordeling later ook wel eens kunnen bovenhalen om een eventueel ontslag te motiveren. Zo zou hij, als er zich later bepaalde feiten voordoen, de opmerking die hij maakte misschien wel eens kunnen gebruiken als bijkomende ondersteuning om je te ontslaan om een dringende reden. Hij zou de negatieve beoordeling of evaluatie ook kunnen gebruiken om een ontslag te motiveren als je bijvoorbeeld zou inroepen dat dit kennelijk onredelijk was en een vergoeding op die basis vraagt.

Er is een procedure

In sommige (grotere) bedrijven bestaat een interne procedure die je kan volgen als je het niet eens bent met een beoordeling die je kreeg. Zo zal je allicht je opmerkingen kunnen laten gelden bij je beoordelaar (die ze eventueel op het beoordelingsverslag zal zetten) en kan je allicht ook een soort interne beroepsprocedure volgen. Bestaat dergelijke regeling, dan is het ook van belang die correct te volgen.

En anders?

Krijg je een schriftelijke opmerking van je werkgever dan is het van belang daar eveneens schriftelijk op te reageren (bijvoorbeeld via mail). Doe je dat niet, dan loop je het risico dat men later meent dat je door niet te reageren eigenlijk instemde.

Zorg dat je wel over een bewijs beschikt dat je je opmerkingen maakte en dat je werkgever ze ook ontving. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen vragen dat je werkgever een ontvangstbevestiging stuurt van je mail, zou je je opmerkingen kunnen bezorgen via een voor ontvangst ondertekend schrijven of kan je eventueel zelfs een aangetekende brief sturen naar je werkgever. Zorg er wel voor dat je in je schrijven beleefd en zakelijk blijft.

Jan Roodhooft, advocaat