5 manieren om jouw evaluatiegesprek om zeep te helpen (en hoe je dat kan voorkomen)

Er zijn zo van die dingen die je tijdens een evaluatiegesprek beter achterwege laat. Wij zetten ze graag voor jou op een rijtje.

Meteen over opslag beginnen

Tijdens een evaluatiegesprek kijk je samen met je baas terug op het jaar. Wat is succesvol verlopen, wat kan beter, wat staat er op de planning voor het komende jaar. Belangrijk is dan ook dat je je daar op focust. We moeten er uiteraard ook geen doekjes om winden: een belangrijk facet van een evaluatiegesprek blijft een financiële schouderklop van jouw baas onder de vorm van een loonsverhoging of een eenmalige bonus. Begin daar echter pas naar het eind van het gesprek over, niet aan het begin. Probeer eerst in te schatten hoe jouw baas je prestaties van het voorbije jaar heeft geëvalueerd. In functie daarvan kan je al dan niet over een opslag/bonus praten. Met andere woorden: vind het juiste moment om het over centen te hebben.

Een klaagzang maken van het gesprek

Niemand wordt vrolijker van een gesprek vol geklaag, ook je baas niet. Probeer er dan ook een positieve ervaring van te maken, zelf wanneer er een streep(je) kritiek op je afkomt. De beste strategie om een evaluatiegesprek positief en constructief te laten verlopen, is door je aan de feiten te houden. Blijf ver weg van gevoelsmatige dingen als ‘Ik voel dat…’ of ‘Ik denk dat…’ Door je aan feiten te houden ga je het evaluatiegesprek structuur en richting geven. Net wat je baas wil.

Je collega’s viseren

Ga jezelf niet vergelijken met je collega’s en laat je al helemaal niet laatdunkend uit over hen tegenover je baas. Je moet jezelf sowieso nooit met iemand anders vergelijken. Het evaluatiegesprek gaat over jou en hoe jij jouw carrière een positieve(re) richting kan geven. Probeer je daar dan ook aan te houden. Uiteraard kan je het kort hebben over je collega’s. Zeker wanneer er zich volgens jou problemen voordien in het team. Weeg je prestaties echter enkel af tegenover… jezelf.

Geen objectieven stellen

Een evaluatiegesprek is geen gezellig onderonsje. Het is de bedoeling om het voorbije jaar in de achteruitkijkspiegel te bekijken. Daarbij toetsen je baas en jij de objectieven af die vorig jaar tijdens het evaluatiegesprek werden bepaald. Wat was goed, wat kan beter? Op basis van de feedback die je krijgt (maar ook geeft), kan je zo samen met je baas opnieuw een plan van aanpak opmaken voor het komende jaar. Sluit het evaluatiegesprek enkel af met duidelijke en meetbare objectieven die je in samenspraak met je baas hebt bepaald.

Eenrichtingsverkeer

Een evaluatiegesprek is geen monoloog van jouw baas. Als dat wel zo is, neem dan het heft in handen en doe je zegje. Een evaluatiegesprek is immers een interactief meetinstrument. Daarnaast is het een overleg- en evaluatiemoment tussen jou en je baas. Aan het eind moet je happy en gemotiveerd weer naar buiten wandelen.

Pascal Dewulf