Zo wordt je eindejaarspremie berekend

Deze maand krijgen werknemers hun eindejaarspremie. Heb ook jij recht op zo’n premie en hoe wordt die dan precies berekend?

In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, bestaat er geen algemeen geldende regeling die zegt dat werknemers recht hebben op een eindejaarspremie en hoe die dan wel moet worden berekend. Of je recht hebt op een premie en hoeveel die bedraagt, hangt dan ook af van jouw concrete situatie.

Is er een cao?

Om te weten of je recht hebt op zo’n premie moet je vooreerst kijken of er op het niveau van het paritair comité waarbinnen je actief bent een cao bestaat die je een eindejaarspremie toekent. Welk paritair comité dat is vind je in principe terug op je loonfiche. Weet dat er in de meeste sectoren inderdaad een eindejaarspremie aan de werknemers wordt toegekend.

En anders?

Als er op het niveau van het paritair comité geen eindejaarspremie voorzien is, kan dat op bedrijfsvlak nog altijd het geval zijn. Je werkgever zou daarnaast ook met jou alleen een overeenkomst kunnen sluiten waarin je een eindejaarspremie toegekend krijgt. Die kan bijvoorbeeld worden toegekend in de arbeidsovereenkomst die je met hem afsloot.

Zelfs als er in het paritair comité een eindejaarspremie is voorzien, kan daar op bedrijfsniveau (of in je arbeidsovereenkomst) van worden afgeweken. Deze afwijking moet dan wel in je voordeel zijn. Je werkgever moet je met andere woorden meer geven dan waar je volgens de cao recht op hebt.

Voorwaarden en bedrag

Om te weten wat de voorwaarden zijn om een eindejaarspremie te kunnen krijgen en hoe hoog die precies is, moet je eveneens kijken in de toepasselijke cao of in je arbeidsovereenkomst. Weet daarbij dat de voorwaarden en de berekeningswijze wel eens kunnen verschillen. In de meeste sectoren is de premie gelijk aan een brutomaandloon. In andere sectoren bedraagt de premie dan weer bijvoorbeeld een bepaald percentage van je maandloon.

Jan Roodhooft, advocaat