Kan je na ontslag nog rekenen op je eindejaarspremie?

Heb je zopas te horen gekregen dat je baas niet langer van jouw diensten wenst gebruik te maken? Dan is dat sneu. Zo’n ontslag zorgt echter ook voor bijkomende kopzorgen. Het eindejaar komt eraan en je keek echt wel uit naar die eindejaarspremie, toch? De hamvraag: heb je nog recht op die eindejaarspremie na ontslag?

Even verduidelijken: een eindejaarspremie of ‘dertiende maand’ is doorgaans gelijk aan je brutomaandloon. In bepaalde sectoren is dat dan weer een percentage van je maandloon. Alles hangt af van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) waaronder je valt. Dat kan je in principe terugvinden in je arbeidsovereenkomst. Ben je bovendien niet een volledig jaar aan de slag? Dan wordt die eindejaarspremie ook pro rata uitbetaald. Dat wil zeggen omgerekend naar het aantal gewerkte maanden. Nog een bijkomend addertje onder het gras: je eindejaarspremie wordt bovendien zwaarder belast dan je maandelijks salaris. Is je brutojaarloon bijvoorbeeld hoger dan 45.000 euro, dan beland je in de hoogste schijf en betaal je 53,50 procent bedrijfsvoorheffing op je eindejaarspremie.

Zelf opstappen of niet

Oké, je voldoet aan de voorwaarden voor een eindejaarspremie. Of je op dat moment al dan niet recht hebt op een eindejaarspremie is afhankelijk van een aantal factoren. Een belangrijk element is of je je werk zelf opzegt dan wel dat je baas je ontslag geeft. Wanneer je zelf ontslag neemt, is de kans groot dat je op het einde van het jaar geen recht hebt op een eindejaarspremie. Waar hangt dat vanaf? Welnu, staat er in de sectorale cao expliciet vermeld dat je recht hebt op een eindejaarspremie wanneer je zelf je ontslag indient? Dan heb je er wel degelijk recht op. Wordt dit niet vermeld, dan kan je doorgaans dag met het handje zeggen tegen jouw eindejaarspremie.

Wettelijke verplichting

Is het je baas die je bedankt voor de bewezen diensten? Dan moet hij of zij jou wel degelijk een eindejaarspremie uitbetalen. Zelfs wanneer dat niet expliciet staat vermeld in de cao van de sector waarin je aan de slag bent. Geeft je werkgever je die niet wanneer je bent ontslagen, dan overtreedt hij eigenlijk de regelgeving die daarrond bestaat. En moet jij vervolgens het nodige doen om toch die eindejaarspremie te bekomen. Je moet je daarvoor uiteraard niet onmiddellijk beroepen op drastische maatregelen. Met een goed gesprek kom je op dat vlak doorgaans al ver.

Pascal Dewulf

Bron: VDAB