Is je baas verplicht om jou een eindejaarspremie uit te betalen?

Binnenkort komt je eindejaarspremie eraan. De hamvraag: is je baas verplicht om je een eindejaarspremie uit te betalen?

In de Collectieve Arbeidsoveerenkomst, kortweg CAO, die in je arbeidsovereenkomst staat vermeld, zitten de verschillende voordelen die je geniet waaronder je eindejaarspremie. Dat is de ideale wereld waaraan heel wat arbeidsovereenkomsten in de praktijk voldoen. Je baas is echter niet verplicht om je een eindejaarspremie uit te betalen. Is die premie geregeld via een CAO, dan zal dat het geval zijn, maar ook bijvoorbeeld wanneer het de gewoonte is in het bedrijf en je collega’s ook al meer dan één keer een eindejaarspremie hebben ontvangen, volgens éénzelfde berekeningswijze. Waarom meer dan één keer en waarom éénzelfde berekeningswijze? Omdat het anders om een eenmalige bonus zou kunnen gaan en niet om een eindejaarspremie.

Geen verworven recht

Indien je recht hebt op een eindejaarspremie, wil dat echter nog niet noodzakelijk zeggen dat je er ook effectief ééntje zal ontvangen. Uiteraard moet je effectief je uurtjes geklopt hebben om aanspraak te kunnen maken op zo’n eindejaarspremie. Heb je bijvoorbeeld onbetaald verlof genomen, dan zal je eindejaarspremie ook pro rata berekend worden in functie van het aantal effectief gewerkte dagen. Jaarlijkse vakantiedagen tellen dan bijvoorbeeld wel weer mee als effectief gepresteerde dagen voor wat betreft de berekening van jouw eindejaarspremie.

Pro rata

Ook moet je minstens zes maanden anciënniteit kunnen bewijzen om recht te hebben op een eindejaarspremie. Ben je nog dit jaar aan de slag gegaan bij een nieuw bedrijf, maar pas na 1 juli, dan ben je er dus aan voor de moeite. Ben je dit jaar ontslagen of geniet je sinds dit jaar van je (brug)pensioen dan kan je ook nog aanspraak maken op een eindejaarspremie die dan uiteraard pro rata zal berekend worden in functie van het aantal effectief gepresteerde dagen. Opnieuw dien je in die gevallen echter minstens zes maanden anciënniteit te hebben en mag je ingeval van ontslag niet zijn ontslagen om dringende redenen. Heb je zelf je ontslag gegeven, dan heb je enkel recht op een eindejaarspremie wanneer je een anciënniteit van minstens vijf jaar kan aantonen. Vakantie- en feestdagen, vaderschapsverlof, afwezigheden wegens een arbeidsongeval en dies meer tellen effectief mee in de berekening.

Pascal Dewulf