Eindejaarspremie: wat, wie, wanneer, hoeveel?

Krijg (of kreeg) jij een mooie eindejaarspremie (ook bekend als de dertiende maand) op je rekening gestort? Regiotalent zoekt uit wie er recht op heeft, hoeveel je eindejaarspremie bedraagt en welke rechten en plichten van toepassing zijn.

Wie krijgt een eindejaarspremie?

Werkgevers zijn niet verplicht om een eindejaarspremie te betalen. Je ontvangt een eindejaarspremie als dit is vastgelegd in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. In sommige bedrijven is het de gewoonte dat de werkgever elk jaar een premie uitreikt, ook al is dat niet vastgelegd.

Om recht te hebben op de premie, heb je minstens een aantal maanden anciënniteit binnen het bedrijf nodig, hoeveel maanden precies kan verschillen per sector.

Hoeveel ontvang ik?

Dat hangt af van de sector waarin je tewerkgesteld bent, wat de gewoonte is binnen het bedrijf en welke afspraken er gemaakt zijn. Sommige sectoren keren een forfaitair bedrag uit, anderen baseren zich op gepresteerde uren of hanteren hetzelfde bedrag als het bruto maandloon.

Startte je in de loop van het jaar in het bedrijf of was je een tijd afwezig wegens ziekte (beroepsziekte en arbeidsongevallen uitgezonderd) of bijvoorbeeld ouderschapsverlof? Dan zal de premie in sommige sectoren iets lager zijn en in verhouding staan met je afwezigheid. Het moederschapsverlof telt mee voor je premie.

Ontslagen? Dan heb je recht op de premie voor de tijd dat je nog voor het bedrijf werkte.

Kan je je nieuwsgierigheid niet de baas? Dan kan je op verschillende websites gebruik maken van een simulator om je premie te berekenen, zoals bijvoorbeeld op de website van SD Worx.

Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

Meestal betaalt je bedrijf de eindejaarspremie samen met je loon voor de maand december. Opgelet, de eindejaarspremie wordt iets zwaarder belast omdat deze als uitzonderlijke vergoeding beschouwd wordt.

Betaal ik hier belastingen op?

Ja, de eindejaarspremie is onderdeel van je loon, dus je betaalt er belastingen en sociale zekerheid op.

Ik ben uitzendkracht, heb ik recht op een premie?

Ja. Uitzendbureaus gaan af op een referteperiode en kijken of je voldoende dagen gewerkt hebt om een premie te ontvangen. Werkte je in die periode minstens 65 dagen, dan heb je recht op een premie. Alle informatie kan je opvragen bij je uitzendbureau.

Regiotalent wenst je een warm en veilig eindejaar toe!

Bronnen:

www.vdab.be

www.sdworx.be

Eveline Janssens