Waarom je voortaan meer goederen kan kopen met je ecocheques

Als je als werknemer ecocheques krijgt van je werkgever kan je daar binnenkort meer zaken mee kopen dan tot nog toe het geval is. Wat verandert er precies en vanaf wanneer is dat het geval?

Vanaf 1 maart eerstkomende treedt er een nieuwe cao in werking die je toelaat met je ecocheques ook andere zaken te kopen dan wat nu al het geval was.

Niet alles kan

Als je ecocheques krijgt van je werkgever dan kan je daar niet zomaar van alles en nog wat mee kopen. Je kan er vooreerst milieuvriendelijke producten en diensten mee kopen (zoals zuinige huishoudtoestellen, warmtepompen…). Daarnaast kan je er ook zaken mee aankopen die zorgen voor een duurzame mobiliteit en een duurzame vrijetijdsbesteding (zoals een fiets) en goederen voor hergebruik, recycling en afvalpreventie (bijvoorbeeld oplaadbare batterijen). Hetzelfde geldt voor wat betreft goederen van de korte keten (bijvoorbeeld land- en tuinbouwproducten verkocht door houders van het label ‘recht van bij de boer’).

De lijst wordt langer

Er bestaan lijsten van goederen uit de voorgaande 4 categorieën die je met je ecocheques kan aankopen. Vanaf 1 maart eerstkomende worden die lijsten langer en kan je met je ecocheques ook andere goederen aankopen. Je zal je ecocheques voortaan ook kunnen gebruiken voor de aankoop van grote tweedehands elektrotoestellen (met uitzondering van hybride apparaten, hetgeen apparaten zijn die zowel op elektriciteit als op fossiele brandstoffen werken), of voor alle producten met een FSC- of PEFC-label. Je kan dus bijvoorbeeld voortaan een tweedehands wasmachine met dergelijke cheques aankopen. Daarnaast kan je voortaan ook bijvoorbeeld een parkeerplaats of abonnement op een fietsparking met ecocheques betalen. Ook het huren van toestellen en gereedschap kan voortaan met ecocheques betaald worden.

Waar vind je de lijst?

De volledige lijst van goederen en diensten die je met ecocheques kan betalen vind je terug op de website cao-98-10.pdf (cnt-nar.be).

Jan Roodhooft, advocaat