Ecocheques: wat koop je ermee?

Nee, je zal niet de enige zijn die zijn ecocheques al jaren zit op te sparen. Hoog tijd dus om eindelijk die elektrische fiets of nieuwe wasmachine aan te schaffen! Wat kan je nog allemaal kopen?

Wat zijn de spelregels?

Een ecocheque is een extraatje dat een werknemer van zijn werkgever krijgt, vergelijkbaar met de maaltijd-, cultuur-, sport- of geschenkcheque. Zo’n cheques mogen dus in geen geval een vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel zijn. Bovendien zijn ze vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

Er bestaan vandaag twee officieel erkende bedrijven die ecocheques uitkeren: Sodexo en Edenred (voorheen Accor). Bij Sodexo heten ecocheques ‘Eco Pass®’. Bij Edenred kregen ze de naam ‘Ticket EcoCheque®’.

De toekenning van de ecocheque moet worden opgenomen in een cao (op sectorieel of ondernemingsniveau) of bij gebrek daaraan in een individuele schriftelijke overeenkomst met de werknemer. Daar in hoort te zitten: het totale bedrag aan ecocheques, de waarde van elke afzonderlijke cheque (maximum 10 euro per afzonderlijke cheque) en het aantal keren dat er in de loop van het jaar ecocheques worden toegekend.

Hoeveel? En hoelang geldig?

Jaarlijks kan je als werknemer maximaal 250 euro aan ecocheques ontvangen. De cheques zijn twee jaar geldig en kunnen niet in geld worden omgeruild. Het maximumbedrag ontvang je als je minstens 1 jaar fulltime bij je huidige werkgever werkt.

Wanneer je tijdens het kalenderjaar begint of stopt met werken in een onderneming waar ecocheques gebruikt worden, heb je minstens recht op cheques in verhouding tot het aantal dagen dat je onder contract was. Dit geldt ook voor werknemers die in de loop van het kalenderjaar veranderen van personeelscategorie en dus bijvoorbeeld overstappen van de arbeiders- naar een bedienden-cao.

Wat kan je kopen?

Ecocheques zijn bestemd voor de aankoop van ecologische producten en diensten, zoals isolatiemateriaal, spaarlampen, spaardouchekoppen, fietsen maar ook ecovriendelijke huishoudtoestellen, biovoeding en eveneens – en dat vinden heel wat mensen een stuk interessanter – computers of televisietoestellen met een Europees ecolabel. Sterker nog: heel wat grote elektroketens lokken mensen vandaag om hun ecocheques bij hen te spenderen.

Ecocheques dienen eveneens voor de bevordering van duurzame mobiliteit. Daar horen de plaatsing van een roetfilter in dieselwagens voor personenvervoer bij maar ook de plaatsing van een LPG-installatie in een wagen of de aankoop van vervoerbewijzen voor het openbaar vervoer.

Voor de volledige lijst met producten, kan je ‘CAO 98 NAR’ raadplegen. De lijst met producten wordt jaarlijks aangepast. Het is mogelijk dat een product dat voorkomt op de lijst van producten die je met ecocheques kan betalen, je in de winkel toch niet met ecocheques kan betalen. Iedere handelaar of zelfstandige mag immers zelf beslissen of hij al dan niet ecocheques aanvaardt.

Waar kan je ze kwijt?

Op de site van Edenred kan je via een zoekopdracht op soort product, provincie en postcode zoeken en zo te weten komen welke winkels ecocheques aanvaarden.

Deelnemende handelaars in het systeem van ecocheques hebben doorgaans een sticker op hun winkelraam (zoals bij maaltijdcheques) om aan te geven dat ze ecocheques aanvaarden.

Pascal Dewulf