Deze zaken kan je voortaan ook met ecocheques kopen

Je werkgever geeft je bovenop je loon jaarlijks misschien ook ecocheques. Maar wist je dat je daarmee voortaan een aantal bijkomende producten kan aankopen? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Hoeveel?

Je kan als werknemer per jaar maximaal 250 euro aan ecocheques ontvangen van je werkgever. Elke cheque heeft daarbij een maximale waarde van 10 euro. Je krijgt deze ecocheques in verhouding tot de periode dat je werkt en het aantal dagen met loon (of daarmee gelijkgestelde dagen, zoals vakantie). Hou er rekening mee dat zo’n ecocheque maar twee jaar geldig is.

Wat kopen?

Met de cheques kan je producten (of diensten) kopen die vallen onder drie grote groepen. Het gaat daarbij vooreerst om ecologische producten en diensten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan alle elektro-apparaten met het Europese energielabel vanaf A+ en alle producten gekocht in een biogarantie-winkel.

Bovendien gaat het om producten die kaderen in een duurzame mobiliteit en vrije tijd. Hierbij kan gedacht worden aan fietsen, cursussen eco-driving, bomen en planten, elektrisch tuingereedschap, enz.

Een derde groep betreft producten die vallen in de categorie hergebruik, recyclage en afvalpreventie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om alle herstellingen van producten met uitsluiting van apparaten met niet-elektrische motoren.

Een lijst van goederen en diensten die je met ecocheques kan betalen vind je hierterug.

Wat verandert er?

Vanaf 1 september eerstkomende kan je een aantal bijkomende producten met ecocheques betalen. Meer bepaald kan je voortaan je ecocheques ook gebruiken voor de betaling van steps, monowheels en hooverboards voor zover ze geen motor of een elektrische motor hebben. Hetzelfde geldt voortaan voor de apart verkrijgbare elektrische batterijen van elektrisch tuingereedschap.

Jan Roodhooft, advocaat