Kan je thuisblijven van het werk als je partner geopereerd wordt?

Je echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner moet geopereerd worden. Mag je in dat geval afwezig zijn op het werk gedurende de dagen dat je partner gehospitaliseerd is? Met welke wettelijke spelregels moet je rekening houden?

Als je partner een operatie moet ondergaan, wil je misschien wel kunnen thuisblijven van het werk om maximaal in het ziekenhuis te kunnen zijn en/of er te kunnen zijn voor de kinderen. Hoe ga je daarbij dan te werk?

Verlof om dwingende redenen?

Je hebt recht op verlof om dwingende redenen als er sprake is van een onvoorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, voor zover de uitvoering van het werk deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Is er sprake van een eerder al geplande operatie van je partner, dan kan je geen verlof om dwingende redenen nemen. Is er sprake van een dringende operatie (die niet gepland was) dan kan je wel eventueel aanspraak maken op verlof om een dwingende reden maar niet voor de volledige duur van de hospitalisatie. Je kan dat dan enkel vragen voor de periode dat je tussenkomst vereist is, wat allicht niet voor de hele periode van de hospitalisatie is. Bovendien is het verlof om dwingende redenen sowieso beperkt tot tien dagen per jaar en word je in principe voor die dagen niet betaald.

Vakantie nemen

Dat is een andere mogelijkheid. Je zou kunnen vragen aan je werkgever of je (betaalde) vakantiedagen mag opnemen gedurende de periode dat je partner gehospitaliseerd is. Je werkgever moet daar dan wel mee akkoord gaan. Je moet natuurlijk ook nog voldoende dagen vakantie hebben staan.

Of onbetaald verlof?

Wil je geen vakantiedagen ‘inzetten’ en kan je geen inhaalrust opnemen, dan kan je vragen aan je werkgever of die akkoord gaat dat je onbetaald verlof opneemt voor de dagen van de hospitalisatie. Hou er dan wel rekening mee dat zo’n dagen niet meetellen voor de opbouw van je pensioen.

Jan Roodhooft, advocaat