Dit zijn je rechten als de school van je kind om coronaredenen sluit

Het parlement keurde op 8 oktober 2020 een wet goed die aangeeft wat je als werknemer kan doen als de school van je kind sluit in het kader van de coronamaatregelen. Wat houden die regels precies in? Kan je voor die periode een werkloosheidsuitkering vragen?

Als de school van (een van) je kinderen sluit door een coronamaatregel, kan hun opvang wel eens tot problemen aanleiding geven. Een nieuwe wet die zopas werd gestemd komt je daarbij ter hulp. Maar wat moet je daarvan weten?

Thuisblijven

De nieuwe wet geeft je het recht om van het werk afwezig te zijn als een minderjarig kind dat met jou samenwoont, hetzij niet naar zijn kinderdagverblijf kan gaan, hetzij niet naar school kan gaan, omdat het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken.

Je hebt dat recht zolang je kind niet terug naar het kinderdagverblijf of de school kan gaan. Je hebt voor die periode wel geen recht op loon.

Werkgever verwittigen

Je moet je werkgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Bovendien moet je aan je werkgever onverwijld een attest van het kinderdagverblijf of van de school bezorgen dat de sluiting bevestigt van het betrokken verblijf of de klas als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 te beperken. In dit attest moet de periode vermeld worden waarin de sluiting van toepassing is.

Werkloosheidsuitkering

Je hebt voor die periode in principe wel recht op een werkloosheidsuitkering. Je kan dan namelijk aanspraak maken op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht die het gevolg is van de covid-19-epidemie en de eraan gekoppelde dagelijkse toeslag ten laste van de RVA.

Vanaf wanneer?

De nieuwe regeling is van toepassing sinds 1 oktober laatsleden en geldt voorlopig al tot 31 december 2020.

Jan Roodhooft, advocaat