Mag je familienaam een criterium zijn om je niet aan te werven?

Bij een sollicitatie word je niet aangeworven omwille van … je familienaam. Moet je dat zomaar aanvaarden of kan je zeggen dat er sprake is van discriminatie en een schadevergoeding vragen van de werkgever? Een vonnis van de arbeidsrechtbank in Luik gaat in op deze vraag.

Wat was er gebeurd?

Een sollicitant werd door een kandidaat-werkgever geweigerd alleen omwille van zijn familienaam. De werkgever was namelijk van oordeel dat alle mensen uit de familie van de sollicitant onbetrouwbare personen waren. De sollicitant kreeg dan ook geen enkele kans om zich te bewijzen. De kandidaat liet het er niet bij. Hij stapte naar de rechtbank omdat hij meende dat hij werd gediscrimineerd op basis van zijn sociale afkomst en geboorte.

Wat besliste de rechter?

De arbeidsrechtbank volgde de sollicitant in zijn redenering. Volgens de rechter bestaat het doel van de anti-discriminatiewetgeving erin om personen die zich in gelijkaardige situaties bevinden niet verschillend te behandelen. Hier werd de sollicitant volgens de rechter duidelijk omwille van zijn familienaam gediscrimineerd. En die familienaam is een criterium dat deel uitmaakt van de sociale afkomst. De arbeidsrechtbank veroordeelde de werkgever dan ook om een schadevergoeding te betalen aan de sollicitant.

Wat te onthouden?

Als je solliciteert mag een werkgever je niet zomaar per definitie weigeren op basis van je afkomst of familienaam. In België bestaat er immers een antidiscriminatiewet. Die wet garandeert een gelijke behandeling van alle burgers onder andere inzake toegang tot werk of arbeidsvoorwaarden. Word je toch het slachtoffer van discriminatie, dan kan je een schadevergoeding vragen voor de rechtbank. Probeer in dat geval zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen van de schade die je lijdt. De wet laat je eventueel ook toe om een strafklacht neer te leggen tegen de werkgever. Het niet naleven van de antidiscriminatiewet wordt nu eenmaal ook strafrechtelijk beteugeld.

Jan Roodhooft, advocaat

Arbrb. Luik (afd. Luik) 10 november 2016