Daarom ben je voortaan beter beschermd tegen discriminatie op basis van je gezondheidstoestand

Je werkgever mag je op dit moment niet discrimineren op basis van je huidige of toekomstige gezondheidstoestand. Een nieuwe wet breidt dat nu uit. Maar wat betekent dat precies? En wat kan je vragen als je werkgever je toch discrimineert?

Hoe zit het nu?

De huidige bewoordingen van de antidiscriminatiewetgeving beschermen je als werknemer (of kandidaat-werknemer) niet tegen een discriminatie op basis van je gezondheidstoestand uit het verleden. De wet spreekt namelijk van een discriminatie op basis van je huidige of toekomstige gezondheidstoestand. Je kan dan ook enkel discriminatie inroepen wanneer je kan aantonen dat die verband houdt met een nog steeds aanwezige gezondheidstoestand.

Zo ben je bijvoorbeeld niet zo maar beschermd als je in het verleden kanker had en een werkgever je niet aanwerft omdat hij vreest dat je zal hervallen of omdat hij bang is dat er te veel redelijke aanpassingen moeten gebeuren op vlak van werkorganisatie of inrichting van de werkvloer.

Wat wijzigt er?

Een nieuwe wet die onlangs in de Kamer werd goedgekeurd wil dit probleem oplossen en ervoor zorgen dat een werknemer of kandidaat-werknemer altijd beschermd is tegen discriminatie op basis van een gezondheidstoestand ook al gaat het om gezondheidsproblemen in het verleden.

De nieuwe wet verbiedt dan ook niet langer alleen een discriminatie op basis van de “huidige of toekomstige gezondheidstoestand” maar op basis van “elke gezondheidstoestand” zonder meer. Had je bijvoorbeeld een ernstige ziekte in het verleden (je bent nu wel genezen) dat mag een werkgever of kandidaat-werkgever zich daarop niet baseren om je te discrimineren.

Sanctie

Als een (kandidaat-) werkgever je discrimineert dan kan die strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Je kan dan ook een schadevergoeding vragen van de werkgever (of de kandidaat-werkgever) voor de schade die hij veroorzaakte. Als werknemer kan je bijvoorbeeld bij een ontslag ook wel eens een extra schadevergoeding vragen ten belope van zes maanden loon.

Jan Roodhooft, advocaat