Amper kwart van personen met een handicap heeft werk

Overheden en bedrijven moeten meer inspanningen leveren om de drempels tot de arbeidsmarkt voor personen met een handicap te verlagen. Dat zegt de Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap (NHRPH) in een positienota. “Slechts 23 procent van de personen met een handicap werkt”, luidt het.

Hoewel er al heel wat Belgische en Europese regelgeving bestaat om de werkgelegenheid voor personen met een handicap te bevorderen, blijven er volgens de NHRPH nog heel wat hindernissen. Zo bestaat het recht op redelijke aanpassingen, waarbij de werkgever maatregelen moet nemen om personen met een handicap in staat te stellen om hun functie uit te oefenen.

Sanctiemechanisme

“Een effectief controle- en sanctiemechanisme ontbreekt waardoor het recht op redelijke aanpassingen moeilijk is af te dwingen”, zegt de NHRPH echter. “De persoon in kwestie moet al naar de rechter stappen om dit recht af te dwingen, terwijl het volgens de NHRPH de verantwoordelijkheid van de overheid is om het recht op redelijke aanpassingen op een toegankelijke manier te waarborgen.” De overheid zou ook beter moeten bepalen wanneer aanpassingen als “onredelijk” te beschouwen zijn, klinkt het.

Ook de toegang tot onderwijs moet beter, net als die tot opleidingen tijdens een loopbaan. De overheid zou daarvoor meer budget moeten vrijmaken, vindt de NHRPH.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Daarnaast zijn er onder meer nog drempels om personen met een handicap aan het werk te houden. “Het verwerven van werk mag niet nadelig zijn voor de medische erkenning van het recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)”, luidt het. “Te vaak worden mensen met een handicap die een baan krijgen, geconfronteerd met negatieve gevolgen, omdat hun verdiencapaciteit automatisch als hoog genoeg wordt beschouwd en zij geen recht meer hebben op een IVT.”

Door hun gezondheidstoestand is het voor veel personen met een handicap ook moeilijk om een volledige loopbaan op te bouwen, waardoor ze vaak moeten terugvallen op een klein pensioen. “Personen met een handicap die werken, zouden een betere waardering van hun werkjaren moeten krijgen”, vindt de NHRPH.

Tot slot verwacht de raad ook van de arbeidsbemiddelingsdiensten en werkgevers meer inspanningen. Hij pleit er zelfs voor dat ondernemingen verplicht zouden worden om initiatieven te nemen om personen met een handicap aan te trekken en om die aan te tonen in een resultatenrapport.

Belga