Steeds meer mensen voltijds aan de slag

De afgelopen vijf jaar waren er nooit zoveel werkende Belgen voltijds aan de slag als nu. Twee op de drie werknemers hebben een voltijds contract. Het aantal deeltijdse contracten slinkt dan weer. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta.

De Belg kiest er steeds vaker voor om voltijds te werken. Twee op de drie werknemers zijn in 2022 met een voltijds contract aan de slag. Dat is een toename met 2,3 % in vergelijking met 2021 en een absoluut record in de laatste vijf jaar.

Financiële zekerheid

Kathelijne Verboomen, directrice Kenniscentrum van Acerta Consult: “Het is duidelijk dat ‘kleine’ contracten in dalende lijn gaan: steeds meer mensen werken voltijds of minstens 90 %. Ondanks de stijgende drang naar een groter evenwicht tussen werk en privé zorgen mogelijk de energiecrisis en inflatie ervoor dat werknemers meer financiële zekerheid willen inbouwen door voltijds te werken. Ook voor bedrijven maakt het een groot verschil als werknemers bijvoorbeeld van een vier vijfde naar een voltijdse tewerkstelling gaan. Gerekend aan 7,5 werkuren per dag gaat het makkelijk over 30 extra werkuren per maand per werknemer.”

Vooral vrouwen werken meer

Niet alleen het aantal voltijdse contracten is naar ongeziene hoogten gestegen. Ook steeds meer werknemers opteren voor een werkweek van 4,5 dagen. Dat zorgt ervoor dat de gemiddelde tewerkstellingsbreuk in het Belgische bedrijfsleven – het aantal uren dat de Belg wekelijks effectief werkt gedeeld door het aantal uren van een voltijds contract – piekt op 89,4 %. Alle Belgen samen zijn dus gemiddeld bijna 90 % van de werkweek aan de slag op de (thuis)werkvloer. Vooral vrouwen zijn de laatste jaren beduidend meer uren gaan kloppen.

Voordelen voor werkgevers en werknemers

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor het groeiend succes van contracten met meer uren. Kathelijne Verboomen legt uit: “Voor werkgevers kan het een bijzonder welkome hulp zijn om de arbeidskrapte het hoofd te bieden. De voordelen om vaste medewerkers meer uren te geven, zijn groot: onmiddellijke inzetbaarheid, er zijn geen kosten voor de rekrutering van extra mensen nodig en bedrijven weten al wie de werknemer is en wat hij/zij wil. Voor de werknemer betekent meer uren meer inkomen zonder naar een andere of een extra job (flexi-job) op zoek te moeten gaan.”

Belang van thuiswerk

Thuiswerk speelt een grote rol in de haalbaarheid van meer uren werken. Bedrijven spelen in de war for talent dan ook al hun troeven uit om hun werknemers te helpen voltijds te werken en stellen zich al eens flexibeler op.

Mieke Vercruijsse