Kan je werkgever je verplichten om voortaan deeltijds te komen werken?

Als je voltijds werkt, kan het wel eens gebeuren dat je werkgever dat wil omzetten in een deeltijdse betrekking. Maar kan hij zo’n wijziging eenzijdig aan je opleggen of moet je daarvoor je toestemming geven?

Je werkgever beweert dat het de laatste maanden moeilijk gaat met de onderneming. Hij beweert je niet meer te kunnen betalen en wil dat je voortaan deeltijds komt werken. Eens het beter gaat, zou je opnieuw voltijds aan de slag kunnen gaan. Maar kan hij je daartoe verplichten?

Je bent het eens

Als je akkoord gaat met een omzetting van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling dan is er uiteraard geen probleem. Hou er dan wel rekening mee dat je een pak minder zal verdienen. Je kan ook geen bijkomende werkloosheidsuitkering vragen. Je bent nu eenmaal niet onvrijwillig (deels) werkloos omdat je je akkoord gaf met een vermindering van je tewerkstelling. Als je toch je loon wil behouden, zal je een bijkomende job moeten zoeken.

Eenzijdige wijziging

Je werkgever kan integendeel je arbeidsduur niet zomaar eenzijdig wijzigen. Dat is nu eenmaal een essentieel bestanddeel van je arbeidsovereenkomst. Je werkgever mag hieraan geen belangrijke eenzijdige wijzigingen aanbrengen zonder dat je het ermee eens bent. Doet hij dat toch dan moet je als werknemer reageren. Doe je dat niet, dan riskeer je dat je werkgever naderhand komt zeggen dat je het stilzwijgend eens was met de wijziging.

Hoe reageren?

Laat dadelijk aan je werkgever weten dat je het niet eens bent met de wijziging van je arbeidsduur. Helpt dat niet onmiddellijk, stuur dan een aangetekende brief aan je werkgever waarin je hem aanmaant om je dadelijk opnieuw voltijds te werk te stellen. Heeft ook dat geen resultaat, dan kan je de verbreking van je arbeidsovereenkomst door je werkgever inroepen. Je kan in dat geval een verbrekingsvergoeding van je werkgever vragen. Het is daarbij aangewezen professioneel advies in te winnen.

Jan Roodhooft, advocaat