Heb je als deeltijder voorrang bij een vacature?

Je werkt deeltijds, maar zou graag meer gaan werken bij je huidige werkgever. Heb je in dat geval voorrang als er een vacature is binnen het bedrijf? Hoe ga je daarbij te werk?

Je hebt een tijdlang deeltijds gewerkt om werk en gezin beter te kunnen combineren. Nu de kinderen wat groter zijn, zou je graag terug meer uren gaan werken. Heb je dan voorrang als er bij je huidige werkgever een vacature is?

De regel

Als deeltijds werknemer kan je bij je werkgever een aanvraag indienen tot het bekomen van een voltijdse dienstbetrekking of van een (eventueel bijkomende) deeltijdse dienstbetrekking waardoor je een langere wekelijkse arbeidsduur verkrijgt.

Die aanvraag moet je schriftelijk doen. Eens je deze aanvraag deed, moet je werkgever je schriftelijk elke vacante voltijdse of deeltijdse betrekking meedelen die dezelfde functie betreft als die welke je reeds uitoefent en waarvoor je de vereiste kwalificaties bezit. Je krijgt voor deze job dan ‘voorrang’ boven andere kandidaten.

Niet voor alles

Zoals al blijkt uit wat voorafgaat, geldt je voorrang niet voor elke job die er vrijkomt in het bedrijf. De job moet namelijk vooreerst van dezelfde aard zijn als de functie die je nu al uitoefent. Werk je bijvoorbeeld in de verkoop, dan kan je niet zomaar vragen dat je voortaan (ook) een functie kan invullen op de personeelsdienst. Je moet verder ook beschikken over de nodige kwalificaties voor de nieuwe functie. Als je werkgever nu ‘bijkomende kwalificaties’ vraagt van iemand die hij in dienst wil nemen (kwalificaties die jij niet hebt) dan riskeer je eveneens dat de voorrangsregel geen toepassing vindt.

Boete

Houdt je werkgever zich daar niet aan dan riskeert hij een boete van 25 euro per maand dat hij de voorrangsregel niet respecteert. Men noemt dit de responsabiliseringsbijdrage. Die boete speelt echter alleen voor deeltijdse werknemers die bovenop hun loon nog een zogenaamde inkomensgarantie-uitkering van de RVA krijgen.

Jan Roodhooft, advocaat