Dit gebeurt er met je vakantiedagen als je voortaan deeltijds gaat werken

Je hebt als bediende altijd voltijd gewerkt, maar beslist om het nu wat rustiger aan te doen en voor een periode deeltijds te gaan werken. Wat zijn dan de gevolgen voor je vakantiedagen? Krijg je ook minder vakantiegeld uitbetaald?

Als je vorig jaar een heel jaar voltijds hebt gewerkt, denk je misschien wel dat je sowieso recht hebt op 20 dagen wettelijke vakantie. Dat is echter niet het geval als je voortaan deeltijds aan de slag gaat.

Het principe

Ongeacht in welk werkregime je werkt, kan je als bediende slechts 4 volledige weken wettelijke vakantie opnemen per jaar. Werk je voltijds, dan gaat het om 20 dagen. Werk je integendeel bijvoorbeeld 3/5 dan kan je hooguit twaalf dagen wettelijke vakantie opnemen. Dat laatste geldt zelfs als je het vorige jaar voltijds hebt gewerkt en eigenlijk rechten op 20 dagen vakantie had opgebouwd.

Je nam nog geen vakantiedagen op

Ga je dit jaar deeltijds werken en nam je op het moment dat je minder gaat werken nog geen vakantiedagen op, worden deze ‘verminderd’ tot het aantal dagen dat je nodig hebt om in je nieuwe werkregime vier weken verlof te kunnen nemen. Ga je bijvoorbeeld 60 % werken in de plaats van voltijds, kan je maximaal op 12 dagen wettelijke vakantie aanspraak maken.

En als je wel al vakantie opnam?

Nam je vóór je deeltijds aan de slag ging wel al enkele dagen vakantie op, worden de overige dagen ‘geprorateerd’. Stel bijvoorbeeld dat je al 5 dagen vakantie opnam voor je deeltijds (3/5) gaat werken, kan je -van zodra je effectief deeltijds werkt- nog aanspraak maken op 9 bijkomende dagen (met name 3/5 van 15).

En de rest?

De rest van je opgebouwde vakantiedagen kan je niet meer opnemen. Toch zal je werkgever je daarvoor een vergoeding moeten betalen. Hij zal je dus vakantiegeld moeten betalen voor deze dagen die je niet meer kan opnemen, net zoals in het geval je uit dienst zou treden. Deze vergoeding wordt betaald samen met de afrekening van je loon voor december.

Jan Roodhooft, advocaat (http://www.ra-advocaten.be)