2 spelfouten in je cv? 50% minder kans op een sollicitatiegesprek

Spelfouten, het blijft een gevoelige materie. Ook in je cv. Op zich is een spelfout niet het einde van de wereld. Het overkomt de beste.Toch nemen je kansen om op sollicitatiegesprek te mogen exponentieel af naarmate je meer spellingflaters maakt in je cv. Dat toont nieuw onderzoek van UGent alvast aan.

Over spellingfouten in je cv is al veel gezegd en geschreven. Nu is het echter ook wetenschappelijk aangetoond: spellingfouten in je cv kunnen je een sollicitatiegesprek kosten.

Onderzoekers van UGent @ Work, KU Leuven en Odisee Hogeschool concluderen dat de kans op een jobgesprek 66% is voor degenen zonder spelfouten in hun cv, tegenover 58% voor degenen met twee spelfouten en 47% voor degenen met vijf spelfouten.

Meer effect dan vrijwilligerswerk

“Spellingfouten zijn gauw gemaakt, maar in je cv kunnen ze duidelijk een jobgesprek, en dus ook de toegang tot je droomjob, in de weg staan. Geen enkel van de andere cv-kenmerken die we lieten variëren (geslacht, overzitten, studentenarbeid, sportactiviteiten, afstudeergraad en zelf ingeschatte taalvaardigheid) had een effect van dezelfde orde als dat van spellingfouten in het cv”, aldus doctoraal onderzoeker Philippe Sterkens (UGent). Professor Stijn Baert (UGent) bevestigt die stelling: “Zelfs het effect van twee spelfouten was in het experiment even sterk (negatief) als het (positieve) effect van vrijwilligerswerk. Met andere woorden: geen spellingfouten maken, leverde de kandidaten evenveel op (in vergelijking met twee fouten maken) als de vermelding in je cv dat je vrijwilligerswerk doet.”

Objectieve houvast

Deze sterke ‘bestraffing’ van spellingfouten door recruiters wordt teruggevonden in verschillende soorten beroepen. Opmerkelijk bij het onderzoek is toch dat sollicitanten voor laaggekwalificeerde beroepen sterker worden afgestraft voor het maken van veel spellingfouten. De onderzoekers zien als mogelijke verklaring dat een diploma hoger onderwijs een objectieve(re) houvast lijkt te vormen over de intellectuele capaciteiten van de kandidaat. Minder verrassend in het onderzoek is dat het maken van spellingfouten sterker afgestraft wordt in beroepen waar geschreven communicatie een centrale rol inneemt.

Minder nauwgezetheid

Voorts toonde het onderzoek ook aan welk specifieke signalen spellingfouten lijken te geven naar recruiters toe. Vooreerst lijken rekruteerders spellingfouten te zien als een signaal van lagere interpersoonlijke vaardigheden. Op basis van die spellingfouten vrezen ze voor slechtere communicatie tijdens een jobgesprek en later ook op de werkplek. Wanneer er veel spellingfouten in het cv zitten, gaan ze ook uit van het idee dat mensen minder makkelijk met deze kandidaten zullen samenwerken en in die samenwerking minder plezier zullen scheppen. Verder speelt tegen wie spellingfouten maakt ook het idee van minder nauwgezetheid. Wie spellingfouten maakt, wordt volgens het onderzoek ingeschat als minder hardwerkend. En als iemand met minder probleemoplossend vermogen en minder deskundigheid.

Vorm is belangrijk

De onderzoekers zijn dan ook in de overtuiging dat op de Vlaamse arbeidsmarkt niet alleen de inhoud maar ook de vorm van een cv belangrijk is. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op 1.335 kandidaatsbeoordelingen door 445 Vlaamse recruiters.

Pascal Dewulf

Bron: UGent.be