Kan een rekruteerder opsporen of jouw sollicitatiebrief via ChatGPT is gemaakt?

Je zal waarschijnlijk al gehoord hebben van ChatGPT, de polyvalente chatbot die wereldwijd furore maakt. Teksten schrijven is voor dit AI-systeem een makkie en je cv in mekaar zetten dus ook. De hamvraag: kan een rekruteerder opsporen of je hulp hebt gehad van ChatGPT?

Bij hr-adviesbureau Robert Half kregen ze zeven sollicitatiebrieven voorgelegd.

Vervolgens kreeg de rekruteringsspecialist de opdracht om de door mensen en door ChatGPT geschreven brieven van elkaar te scheiden. Al snel nadat ze bij Robert Half de brieven hadden doorgenomen, stelden ze dat vier van de zeven sollicitatiebrieven wel eens door een AI-systeem geschreven zouden kunnen zijn. “De brieven komen onpersoonlijk over en lijken erg veel op elkaar. Ik mis hierin de persoonlijke touch. De persoon die dit geschreven heeft, gaat helemaal niet of maar beperkt in op intrinsieke motivatie of laat überhaupt weinig over zichzelf weten. En dat is juist het punt van een sollicitatiebrief”, aldus Nitin Parbhudayal van Robert Half.

Persoon achter de brief

Dat de brieven op elkaar lijken, zou volgens Parbhudayal ook kunnen komen doordat de schrijvers een sjabloon gebruiken. Dit komt vaker voor omdat er uiteraard veel sjablonen te vinden zijn op het internet. Daarnaast kunnen bepaalde aanbevelingen (van websites of boeken) voor een goede sollicitatiebrief (en cv) ook iets te letterlijk opgevolgd worden. Dat leidt dan tot een statische, onpersoonlijke brief. Van de zeven brieven blijft uiteindelijk een selectie van drie brieven over die volgens Robert Half door mensen geschreven zouden kunnen zijn. “Wat hieraan vooral opvalt, is dat de schrijvers creatief zijn. Ze delen persoonlijke informatie en durven zelfs risico’s te nemen”, aldus Parbhudayal. Hij haalt er één specifieke brief als voorbeeld uit. “Hierin meldt de schrijfster dat ze een burn-out heeft gehad en na twee jaar weer vol motivatie aan de slag wil gaan. Dat getuigt van lef. Niet veel mensen zouden dit durven en juist hierdoor valt ze positief op. Het vertelt iets over de persoon achter de brief.”

Verrassende wending

Vier van de geselecteerde brieven kwamen volgens Robert Half daarentegen ‘gemaakt’ over. Hierdoor zouden die brieven mogelijk door een AI-chatbot geschreven kunnen zijn. Wat blijkt? Alle zeven brieven zijn door ChatGPT geschreven. De enige mens die eraan te pas is gekomen, is diegene die de ChatGPT-prompts ingaf. Prompts, dat zijn de instructies die je in mensentaal aan ChatGPT geeft. De brieven die Parbhudayal catalogeerde als nep, waren allemaal gemaakt met eenvoudige prompts die de chatbot weinig detail en sturing gaven. Soms was het zelfs een ChatGPT-prompt met daarin enkel de functietitel, de naam van de bestemmeling en die van de afzender. Een verrassende wending dus.

Meer details en sturing

De drie brieven die door mensen geschreven zouden zijn, waren het resultaat van complexe ChatGPT-prompts met veel meer detail en sturing. De burn-out moest bijvoorbeeld aangegeven worden, met daarin een (fictieve) lengte van de afwezigheid en een motivatie om weer te starten. “Ik zou deze personen zeker bellen om verder op hun sollicitatie in te gaan. Wanneer ik al deze sollicitatiebrieven op verschillende dagen onder ogen zou krijgen, zou ik waarschijnlijk niet vermoeden dat ze door ChatGPT geschreven zijn, aldus Nitin Parbhudayal.

Niet te snel

Dan maar onmiddellijk aan de slag gaan met ChatGPT voor je sollicitatiebrief? Niet te snel. Er bestaan vandaag immers ook al heel wat online systemen om ‘fake’ AI-teksten te identificeren. Ben je echt niet zo goed in het opstellen van motivatiebrieven en cv’s? Dan kan je ChatGPT om wat assistentie vragen. Voor een kladje. Voeg er vervolgens echter je persoonlijke saus aan toe met authentieke elementen en anekdotes. Anders dreig je vooralsnog door de mand te vallen.

Pascal Dewulf

Bron: businessinsider.nl