We schudden weer de handen op de werkvloer

De zomervakantie is achter de rug, dus is ook het moment om weer alle collega’s te treffen op kantoor aangebroken. Hoe gaan we elkaar opnieuw begroeten? Uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis blijkt dat de handdruk voor de meesten weer helemaal terug is. Slechts 1 op de 8 werknemers zweert deze vorm van begroeting af.

Verknocht aan de handdruk

De handdruk op de werkvloer is voor veel ondernemers, ook na corona, niet weg te denken. Slechts 15,9% zegt dat de handdruk op hun werkvloer tot het verleden behoort. Niet verrassend volgens Marianne van der Wielen, ondernemerscoach bij Liantis: “De handdruk heeft een symbolische waarde. Het bezegelt als het ware de gemaakte afspraken en blijft daarom een belangrijk gebaar bij ondernemers.”

Wat met het vuistje?

Het coronaproof vuistje zorgt voor verdeeldheid. Zo zegt 38,6% dat het een blijver is, terwijl 30% het nog niet goed weet (neutraal) en 31,4% overtuigd is dat het vuistje tot het verleden behoort. “Een handdruk is zo diep verankerd in onze culturele gewoontes. Dat maakt dat die vuistjes vrij artificieel aanvoelden, zeker in een professionele omgeving. Bovendien zorgt het soms voor wat ongemakkelijke situaties wanneer iemand een vuistje wil geven, terwijl de ander dan voor de handdruk gaat”, vervolgt Marianne van der Wielen.

En de begroetingskus?

De begroetingskus blijkt tegen de verwachtingen in helemaal niet afgeschreven te zijn na de voorbije coronajaren. Maar liefst 4 op 10 werkgevers vinden dat een begroetingskus op de werkvloer moet kunnen, terwijl 24,2% er niet echt een uitgesproken mening over heeft. Marianne van der Wielen nuanceert: “Dat lijkt misschien straf, maar in sommige kmo’s heerst er een familiale sfeer. Bovendien bestaan er ook culturele verschillen in België en is een begroetingskus in een professionele context meer ingeburgerd bij Franstaligen dan bij Vlamingen.”

Dialoog over de begroetingsvorm

Onze gewoontes rond begroeten bundelen we met de lessen die we uit de pandemie hebben getrokken. “Ja, je kan elkaar opnieuw begroeten, maar alleen op een manier die beide partijen zien zitten. En al helemaal niet als je snipverkouden bent”, aldus de ondernemerscoach. “Een open dialoog over de manier waarop je elkaar begroet kan zeker voor meer duidelijkheid zorgen op het werk en ongemakkelijke situaties wegnemen”, besluit ze.

Mieke Vercruijsse